30 iunie 2022

PNRR! Se lansează apelul de proiecte pentru sprijinirea investiţiilor în cogenerarea de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizate

Ministerul Energiei anunță astăzi lansarea apelului de proiecte pentru obținere de finanțare din PNRR – Măsura de investiții 3 – Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaz, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări profunde. Investiția va asigura furnizarea de energie termică consumatorilor, în contextul eliminării treptate a cărbunelui/lignitului din procesul de producţie a energiei electrice.
Dată deschidere apel de proiecte: 30 iunie 2022, ora 18:00
Dată şi oră închidere depunere de proiecte: 15 august 2022, ora 17:00
Obiectivul măsurii de investiții I.3 din cadrul PNRR este de a face investiţii în unități/centrale de producţie a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență, în sectorul încălzirii centralizate, flexibile, prin folosirea gazului natural, pregătite pentru amestec cu gazele regenerabile/ cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde, oferind centralelor posibilitatea să atingă pe durata de viaţă economică, pragul de maximum 250g CO2 eq/KWh.
Proiectele finanțabile în cadrul apelului trebuie să asigure construcția sau modernizarea unor unități de producţie a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate, pe gaze, flexibile și de înaltă eficiență, cogenerare. Investițiile trebuie să înlocuiască cel puțin aceeași capacitate a unor centrale electrice și/ sau a unor centrale de producere a energiei termice cu emisii semnificativ mai mari de dioxid de carbon (de exemplu, pe bază de cărbune, lignit sau petrol), astfel ducând la o scădere a emisiilor de GES.
Atenție!
• Soluțiile tehnice pentru realizarea/ modernizarea unităților de producție a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate trebuie să asigure posibilitatea utilizării în amestec a gazului metan cu gaze regenerabile/ cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde (hydrogen readiness) și flexibilitate în sensul asigurării posibilității creșterii volumului de hidrogen ce poate fi utilizat pe parcursul duratei de viată economică a investiției, fiind evitat efectul de blocare (lock-in).
• Vor fi eligibile proiectele de realizare/modernizare a centralelor de cogenerare de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate, prin folosirea gazului natural, pregătite pentru amestec cu gazele regenerabile/ cu emisii reduse, inclusiv hidrogen verde, oferind centralelor posibilitatea să atingă pe durata de viaţă economică, pragul de maximum 250g CO2 eq/KWh.
Prin realizarea acestor proiecte se urmăreşte creşterea cu aproximativ 300 MW a puterii instalate în cogenerare în sistemul încălzirii centralizate.
Solicitanții eligibili sunt:
 Societăţile (întreprinderi mici, mijlocii și mari) constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau conform dispozițiilor Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, care au ca obiect de activitate producerea energiei electrice și termice în cogenerare (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în sensul Legii nr. 325/2006.
 Unităţi administrativ teritoriale (UAT)/subdiviziunile administrativ-teritoriale, definite prin Legea nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, care produc energie termică în scopul furnizării în reţeaua de transport şi distribuţie pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică
Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei a sumei de 388.050.000 euro (echivalentul în lei la cursul de 4,9195 lei/euro), compus din 298.500.000 euro fonduri europene asigurate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C.6 Energie și fonduri naționale de 89.550.000 euro prin aplicarea procentului de supracontractare de 30%.
Mai multe detalii aici: https://energie.gov.ro/pnrr/