PNRR

Lansare apel de proiecte – Schemă de ajutor de stat având ca obiectiv Sprijinirea investiţiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial

Măsura de investiții I5 – Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial
<br

Data publicare 30.06.2022</br

Aplicatiile pentru apelurile de proiecte aferente PNRR se depun aici
https://proiecte.pnrr.gov.ro

!!! Ordinul privind prelungirea perioadei de depunere a propunerilor de proiecte !!!

Data publicare 31.08.2022

 


Ordin al ministrului energiei pentru aprobarea schemei de ajutor de stat

 


Schema de ajutor de stat

 


Schema de ajutor de stat – format editabil

 


Ordin al ministrului energiei pentru aprobarea ghidului specific

 


Ghidul specific

 


Ghidul specific – format editabil

Contact: consultari.dee@energie.gov.ro

Lansare apel de proiecte – Schemă de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investițiilor în cogenerarea de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizat

Măsura de Investiții I.3 – Dezvoltarea unei producții combinate de energie termică și energie electrică pe gaz flexibile și de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate
<br

Data publicare 30.06.2022</br

Aplicatiile pentru apelurile de proiecte aferente PNRR se depun aici
https://proiecte.pnrr.gov.ro

Pentru clarificari: fonduri.europene@energie.gov.ro

!!! Ordinul privind prelungirea perioadei de depunere a propunerilor de proiecte !!!

10.08.2022

 


Ordin ME aprobare schema si ghid CHP

 


Schema de ajutor de stat

 


Ghidul specific

 


Intrebari frecvente
19.08.2022

INFORMARE

Platforma proiecte.pnrr.gov.ro va fi actualizată astfel încât să permită încărcarea mai multor cereri de finanțare pentru același CUI. Aplicanții care au depus un proiect și vor sa depună suplimentar și alte proiecte pe același CUI, sunt rugați să transmită proiectele pe adresa de e-mail hidrogen.pnrr@energie.gov.ro, conform prevederilor din Ghidul Specific, Capitolul 3, respectând perioada de depunere a proiectelor. Aceste proiecte vor fi transmise ulterior și în secțiunea ”Clarificări”, după închiderea apelului. Va adresam rugamintea de a nu transmite documente utilizand link-uri aferente platformei wetransfer.com sau altele similare !

Data publicare 02.08.2022

Lansare procedură competitivă – Schemă de ajutor de stat având ca obiectiv Sprijinirea investiţiilor în construirea de capacităţi pentru producția de hidrogen verde în instalații de electroliză

Măsura de investiții I.2 – Infrastructura de distribuție a gazelor regenerabile, precum și capacitățile de producție a hidrogenului verde și / sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice – sub-măsura 2.2 – Sprijinirea investiţiilor în construirea de capacităţi pentru producția de hidrogen verde în instalații de electroliză
<br

Data publicare 29.06.2022</br

Aplicatiile pentru apelurile de proiecte aferente PNRR se depun aici
https://proiecte.pnrr.gov.ro

Pentru clarificari: fonduri.europene@energie.gov.ro

 


!!! Ordinul privind prelungirea perioadei de depunere a propunerilor de proiecte !!!

16.08.2022

 


!!! Ordinul privind prelungirea perioadei de depunere a propunerilor de proiecte !!!

22.07.2022

 


Ordinul de ministru privind aprobarea schemei

 


Schema de ajutor de stat

 


Schema de ajutor de stat în format editabil

 


Ordinul de ministru privind aprobarea ghidului specific

 


Ghidul specific

 


Ghidul specific în format editabil

Schema de ajutor de stat si Ghidul Specific aferente Măsurii de investiții I5 – Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial
<br

Data publicare 22.06.2022</br

 


Anunt consultare publica masura I5 Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial

 


Schema de ajutor de stat si Ghidul Specific aferente Măsurii de investiții I5 – Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial

 


Anexe schema de ajutor de stat

 


Anexe ghid specific

INFORMARE

Platforma proiecte.pnrr.gov.ro va fi actualizată astfel încât să permită încărcarea mai multor cereri de finanțare pentru același CUI. Acțiunea se va implementa doar pentru proiectele ce urmează a fi depuse, nu retroactiv.
Aplicanții care au depus un proiect și vor sa depună suplimentar și alte proiecte pe același CUI, până la limita prevăzută în ghidul specific, sunt rugați să transmită proiectele pe adresa de e-mail res.pnrr@energie.gov.ro, conform prevederilor din ghidul specific, capitolul 3, respectând perioada de depunere a proiectelor. Aceste proiecte vor fi transmise ulterior și în secțiunea ”Clarificări”, după închiderea apelului.
<br

Data publicare 07.06.2022</br

Schema de ajutor de stat si Ghidul Specific aferente Măsurii de investiții I.4 – Lanț industrial de producție și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a energiei electrice.

sub-măsura 1 –Dezvoltarea de unități de producție în întregul lanț valoric al bateriilor (producție – asamblare – reciclare) și sub-măsura 2 – Dezvoltarea de unități de producție în întregul lanț valoric al celulelor și panourilor fotovoltaice (producție – asamblare – reciclare) prin apel de proiecte necompetitiv

sub-măsura 3: Dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) prin procedură de ofertare concurențială.

Pentru clarificari: fonduri.europene@energie.gov.ro
<br

Data publicare 11.05.2022

 


Anunt consultare publica

 


Schema de ajutor sub – masura 1 si 2

în baza Orientărilor privind ajutoarele de stat regionale (2021/C153/01), și Ghidul specific aferent schemei de ajutor de stat, cu anexele aferente.

 


Schema de ajutor sub – masura 3

în baza Orientărilor din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie și Ghidul specific aferent schemei de ajutor de stat, cu anexele aferente.

Aplicațiile pentru APELUL DE PROIECTE pentru SCHEMA de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investițiilor destinate instalării de noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate se depun AICI: https://proiecte.pnrr.gov.ro
Pentru clarificari: fonduri.europene@energie.gov.ro

Pentru clarificari: fonduri.europene@energie.gov.ro

 


Intrebari frecvente
12.05.2022

ATENȚIE! IMPORTANT – LANSARE APEL DE PROIECTE – SCHEMĂ de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investițiilor destinate instalării de noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate

 


!!! Ordinul privind prelungirea perioadei de depunere a aplicatiilor !!!

10.06.2022

 


Ordin Modificare Ghid specific

24.05.2022

 


Ordin Ghid specific

 


Ordin Schema ajutor de stat

 


Ghid si Anexe

 


Schema si Anexe

 


Ghid si Anexe Editabil

 


Schema si Anexe Editabil

În perioada 16-26 februarie a.c. s-a desfășurat procesul de consultare publică pentru schemele și ghidurile specifice în vederea lansării apelului de proiecte pentru investiții în producere energie electrica din resurse regenerabile.
Apreciem în mod deosebit interesul arătat pentru îmbunatățirea documentelor supuse dezbaterii, pentru care vă mulțumim.
În urma procesării observațiilor primite, vă prezentăm o sinteză a principalelor aspecte supuse dezbaterii și modul în care acestea au fost soluționate.

 


Intrebari frecvente

Schema de ajutor de stat si Ghidul Specific aferente Măsurii de investiții I.2 – Infrastructura de distribuție a gazelor regenerabile (utilizarea gazului natural în combinație cu hidrogenul verde ca măsură de tranziție), precum și capacitățile de producție a hidrogenului verde și / sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice, sub-măsura 2.2 – Sprijinirea investiţiilor în construirea de capacităţi pentru producția de hidrogen verde în instalații de electroliză

 


!!!Ghidul specific si Schema de ajutor de stat!!!

Varianta revizuita
27.05.2022

 


Anunț consultare publică

Data publicare 16.02.2022​

 


Ghidul specific si Schema de ajutor de stat

având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în construirea de capacităţi pentru producția de hidrogen verde în instalații de electroliză, notificabilă în baza Orientărilor din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie.

Anunț consultare publică Schema de ajutor de stat si Ghidul Specific aferente Măsurii de investiții I.3 – Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaze, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în termoficarea urbană, în vederea realizării unei decarbonizări profunde, Componenta C.6 Energie din PNRR

Data publicare 16.02.2022

 


Anunț consultare publică

 


Ghidul specific si Schema de ajutor de stat

având ca obiectiv sprijinirea dezvoltării de capacităţi de producţie pe gaz, flexibile, pentru producerea de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficienţă (CHP) în termoficarea urbană, notificabilă în baza Orientărilor din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie;

Anunț consultare publică Schema de ajutor de stat si Ghidul Specific aferente Măsurii de investiții I.1 – Noi capacități de producție electrică din surse regenerabile, Componenta C.6 Energie din PNRR

Data publicare 16.02.2022

 


Anunț consultare publică

 


Schema de ajutor de stat exceptată

de la notificarea ajutorului de stat și Ghidul specific aferent schemei de ajutor de stat exceptată de la notificarea ajutorului de stat, cu anexele aferente;

 


Schema de ajutor de stat notificabilă

în baza Orientărilor din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie și Ghidul specific aferent schemei de ajutor de stat notificată, cu anexele aferente.

 

PNRR: Calendarul centralizator și sinteza apelurilor

 


Manual inscriere

 


Manual de identitate vizuala

♦ Informatii generale Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR)

♦ Legislatie PNRR

♦ Schema PNRR

♦ Informatii utile

→ Politica antifrauda

Va rugam sa ne semnalati orice fapta de coruptie/frauda in legatura cu implementarea PNRR-C6. Energie, la adresa de e-mail: sesizari.dgasfe@energie.gov.ro. Sesizarea dvs. este foarte importanta pentru protejarea intereselor finantatorilor si pentru implementarea durabila a proiectelor