22 iunie 2022

PNRR: Ministerul Energiei lansează în consultare publică documentele pentru ”Sprijinirea investiţiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial

Ministerul Energiei a lansat miercuri, 22 iunie, spre consultare publică documentele aferente apelului competitiv – Sprijinirea investiţiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial, Măsura de investiții 5, Componenta C.6 Energie, Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Este vorba despre:
1. Schemă de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în modernizarea, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial, precum și anexele aferente
2. Ghidul specific privind sprijinirea investiţiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial, precum și anexele aferente
Perioada de consultare publică este de 10 zile calendaristice de la data publicării pe pagina electronica a Ministerului Energiei.
Persoanele sau entitățile interesate vor putea formula observații și propuneri, care vor fi transmise la adresa de e-mail: consultari.dee@energie.gov.ro
Prin realizarea proiectelor finanțabile în cadrul acestei scheme de ajutor se urmăreşte implementarea unui număr de minim 50 de proiecte destinate creșterii eficienței energetice a industriei care să determine o economie de energie de cel putin 30% în cadrul activității economice a întreprinderilor beneficiare.

  • Dată și oră începere depunere de proiecte: 30 iunie 2022, ora 10.00
  • Dată şi oră închidere depunere de proiecte: 31 august 2022, ora 17.00

În situația în care, la finalul primului apel competitiv, au rămas fonduri neutilizate, Ministerul Energiei va deschide o nouă sesiune de înscriere .
Cui se adresează schema?

  • Schema de ajutor de stat bazată pe procedura apelului competitiv se adresează operatorilor economici care sunt constituiți în conformitate cu legislaţia în domeniu, respectând condiția înregistrării la ONRC în România, și care au depus la Ministerul Energiei cererea de finanțare în cadrul procedurii apelului competitiv pentru acordarea ajutorului de stat pentru un proiect implementat în România.
  • Potenţialii beneficiari pot fi operatorii economici deja existenți – microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, dar și întreprinderi mari, entități cu personalitate juridică constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și Legii nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările si completările ulterioare.
  • Valoarea ajutorului de stat solicitat din prezenta schemă să nu depăşească echivalentul în lei a 1.200.000 euro/proiect de investiții.
  • Prezenta schemă se aplică de la data intrării în vigoare și până la data de 31 decembrie 2025.
  • Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei al sumei de 62.000.000 euro, reprezentând fonduri europene nerambursabile asigurate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C6. Energie.

Mai multe detalii găsiți aici: https://energie.gov.ro/pnrr/