Organizarea grupurilor de lucru pentru elaborarea Strategiei Energetice Naționale

În perioada 29 februarie – 15 aprilie vor avea loc sesiuni de lucru de nivel sectorial (țiței, produse petroliere și gaze naturale; energie electrică; eficiență energetică, cogenerare și managementul cererii de energie; guvernanță energetică; securitate și diplomație energetică). Calendarul sesiunilor de lucru va fi anunțat public pe 22 februarie.

Grupurile de lucru vor reuni fiecare circa 30 de experți, care vor fi invitați de Ministerul Energiei pe baza apartenenței la organismele implicate în elaborarea Strategiei, a reputației lor profesionale și a reprezentativității categoriilor de părți interesate.
Grupurile de lucru vor organiza sesiuni de lucru de câte o zi, ce vor acoperi o serie de teme fundamentale comune (baza de resurse și de capacități, producția, oferta și cererea, infrastructura, vulnerabilitățile și oportunitățile subsectorului respectiv, prioritățile investiționale, prioritățile legislative sectoriale, situația consumatorului vulnerabil și măsurile specifice, obiective strategice sectoriale și propuneri de acțiuni pentru realizarea lor pe termen scurt, mediu și lung). Datorită complexității sale tematice, grupul de lucru dedicat energiei electrice va reuni circa 60 de specialiști, iar sesiunii de lucru respective îi vor fi alocate două zile.
Sesiunile de lucru se vor desfășura după o structură comună de program. Se vor lua minute ale lucrărilor și se vor elabora rapoarte de grup, după un model comun. Rapoartele vor fi ulterior supuse analizei participanților, urmând ca în interval de o săptămână de la finalizarea fiecărei sesiuni de lucru să fie primite intervenții scrise.
Echipa de proiect va definitiva și va armoniza aceste rapoarte de grup, elaborând în final un raport integrat de analiză calitativă a întregului sector energetic național.