Anunț consultare publică Schema de ajutor de stat si Ghidul Solicitantului privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile,  în cadrul Programului – cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare

12.10.2022

Anunț consultare publică

Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile

Ghidul solicitantului privind Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile

 

Anunț consultare publică Schema de ajutor de stat si Ghidul Solicitantului privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum în cadrul Programului – cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare

12.10.2022

Anunț consultare publică

Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum

Ghidul solicitantului privind Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum

 

!!! Lansare procedură necompetitivă !!!

 Sprijinirea investițiilor pentru extinderea și modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice

11.10.2022

 

GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR

Ordin aprobare Ghid

 

Schema de ajutor de stat cu Ghidul specific și anexe aferent investiţiilor în infrastructura energetică, în cadrul programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare – Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și pentru modernizarea rețelelor de termoficare

Versiune revizuita 07.10.2022

 

  1. Schema de ajutor de stat 07.10.2022
  1. Ghidul solicitantului

DATA 07.09.2022

  1. Anunț consultare publică 07.09.2022
  2. Schema de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investițiilor  pentru modernizarea și dezvoltarea rețelei inteligente de  termoficare cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 651/2014
  3. Ghidul specific aferent procedurii prin apel de proiecte competitiv pentru domeniul de investiții 5.3 destinate modernizării și dezvoltarii rețelei inteligente de  termoficare – 800 Km de rețea inteligentă de termoficare modernizată

 

Anunț consultare publică Ghidul Solicitantului – Sprijin pentru extinderea și modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice – Fondul pentru modernizare

DATA: 09.08.2022

 

!!! ANUNȚ Solicitare de transmitere expresii de interes pentru investiții în construirea de capacități ciclu combinat cu turbine pe gaz (CCGT) pentru finanțare din Fondul pentru modernizare !!!

♦ Informatii Fondul pentru Modernizare

♦ Legislatie Fondul pentru Modernizare

♦ Schema Fondul pentru Modernizare