Oil Terminal S.A. recrutează Director General și Director Financiar

Societatea  Oil Terminal S.A. derulează procesul de recrutare pentru posturile de Director General și Director Financiar, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016. Persoanele interesate pot aplica pentru una dintre cele două poziții de management până joi, 8 decembrie 2016. 
Invităm persoanele interesate să afle detalii referitoare la cerințele și documentele necesare pentru depunerea candidaturii să parcurgă ANUNȚUL DE RECRUTARE publicat pe pagina de internet a companiei, www.oil-terminal.com.
Dosarul candidaților trebuie să conțină:

  • Curriculum Vitae;
  • Scrisoare de Prezentare;
  • Cel puţin două scrisori de recomandare;
  • Declaraţie pe propria răspundere privind buna reputație;
  • Copie a actului de identitate
  • Copie a diplomelor deținute.

Persoanele interesate pot depune dosarele de participare până cel târziu joi, 8 decembrie 2016,  pe adresele de e-mail cnr@oil-terminal.com si cnr.oilterminal@gmail.com
Scurtă prezentare a societății
Oil Terminal SA este o societate cu sediul în Constanța, specializată în prestarea de servicii de manipulare și depozitare țiței, produse petroliere, produse chimice și petrochimice. Societatea este listata la Bursa de Valori București.
Cu o vechime în domeniu de 117 de ani, Oil-Terminal asigură importul, exportul şi tranzitul de ţiţei, produse petroliere, produse petrochimice şi chimice lichide, precum şi alte servicii de prestaţii. Societatea Oil Terminal SA deţine trei secţii platformă: Nord, Sud și Port.
Aceasta prestează servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea, depozitarea şi condiţionarea ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide pentru import, export și tranzit. De asemenea, Oil Terminal SA testează și face analize tehnice în laboratoarele proprii pentru produsele derulate și închiriază bunurile proprii.