Proceduri în desfășurare

31.10.2023 – Achizitie servicii de organizare, dezbatere publica si servicii organizare conferinta inchidere proiect SIPOCA 720/129982

Anunt

17.08.2022 – Anunt privind achizitia directa de multifunctionale color A3
Anunt de publicitate
Fisa tehnica
28.11.2019 – Anunt privind achizitia directa Servicii de monitorizare prin esantionare a calitatii benzinei si motorinei introduse pe piata in 2019
Invitatie participare
Documente ofertare
31.10.2019 – Anunt privind achizitia directa de Servicii de telefonie mobila si telefoane mobile
Invitatie de participare
Contract si fisa de oferta
16.10.2019 – Anunt privind achizitie directă a loturilor de produse reunite sub titulatura  Echipament informatic, accesorii de birou si consumabile
Fisa de oferta
Invitatie participare
21.08.2019 – Anunț privind licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de achizitie publica care are ca obiect  Studiu privind impactul politicilor și măsurilor de politică de eficiență energetică implementate conform Directivei 2012/27/UE și evaluarea ex-ante a impactului transpunerii Directivei (UE) 2018/2002 de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică.
05.08.2019 – Anunț privind licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de achizitie publica care are ca obiect  Studiu privind impactul politicilor și măsurilor de politică de eficiență energetică implementate conform Directivei 2012/27/UE și evaluarea ex-ante a impactului transpunerii Directivei (UE) 2018/2002 de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică.
19.07.2019 – Anunț privind licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de achizitie publica care are ca obiect  Studiu privind dezvoltarea unui mecanism de capacitate adaptat condițiilor specifice ale României.
12.07.2019 – Anunț privind licitația deschisă pentru atribuirea contractului „Studiu privind evaluarea potențialului tehnico-economic al resurselor regenerabile în România, in vederea actualizarii si indeplinirii tintelor de energie din surse regenerabile in 2030, in conditii de eficienta tehnico-economica.”
05.07.2019 – Anunț privind licitația deschisă pentru atribuirea contractului „Studiu reprezentând Raportul de progres al Romaniei privind promovarea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru anii 2017 și 2018”
01.07.2019 – Anunț privind licitația pentru atribuirea „Studiu privind dezvoltarea unui mecanism de capacitate adaptat condițiilor specifice ale României”
24.04.2019 – Anunț privind achiziția directă – Servicii de executori judecatoresti pentru punerea in executare a Sentintei Civile nr.1573/02.07.2018 a Tribunalului Bucuresti
Invitatie de participare
Informatii privind litigiul
02.04.2019 – Anunț privind achiziția directă a „Studiului privind stabilirea opțiunilor în utilizarea instrumentelor financiare specificate de Directiva (UE) 2018/410.
Caiet Sarcini si Contract
Invitatie de participare
Răspuns clarificare 01
Raspuns clarificare 02
Raspuns clarificare 03
28.01.2019ANUNȚ CONSULTARE PIAȚĂ în vederea estimării costului aferent serviciului de elaborare a STUDIULUI PRIVIND DEZVOLTAREA UNUI MECANISM DE CAPACITATE, Termeni de referință și cerințele principale pentru selecția consultantului
30.08.2018ANUNȚ DE ATRIBUIREContract de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale în localitățile Limanu, 2 Mai si Vama Veche,  aparţinătoare comunei Limanu, județul Constanta.
23.08.2018Anunt privind reluarea procedurii de achizitie simplificata pentru achizitionarea serviciului de consultanta pentru elaborarea unui studiu referitor la mecanismul de infiintare organizare si functionare a unui Fond Specializat pentru Investitii in Eficienta Energetica
23.08.2018Anunț privind derularea procedurii de achiziție simplificată pentru achiziționarea serviciului de elaborare a unui studiu pentru înființarea la nivel național a unui nou mecanism de sprijin pentru producătorii de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență.
31.07.2018 – Anunt privind derularea procedurii de achiziteie simplificata pentru achizitionarea serviciului de elaborare a unui studiu privind mecanismul de infiintare, organizare si functionare a unui fond specializat pentru investitii in eficienta energetica
25.07.2018 – Anunț privind derularea procedurii de achiziție simplificată pentru achiziționarea serviciului de elaborare a unui studiu pentru înființarea la nivel național a unui nou mecanism de sprijin pentru producătorii de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență
17.07.2018 – Anunt privind derularea procedurii de licitație deschisă pentru achiziționarea  serviciului de elaborare a Studiului pentru dezvoltarea unui mecanism de sprijin de tipul Contracte pentru Diferență
10.07.2018 – Anunt privind derularea procedurii de licitație deschisă pentru achiziționarea  serviciului de consultanță pentru elaborarea Proiectului Planului Național Integrat Energie și Schimbări Climatice 2021-2030
08.08.2017 Ministerul Energiei intentioneaza sa achizitioneze „Servicii de consultanţă privind realizarea studiului reprezentând Raportul de progres al României privind promovarea şi utilizarea energiei din surse regenerabile pentru anii 2015 și 2016”.
Acest anunt se regaseste si in SEAP, la Anunturi de Publicitate numarul 113393/08.08.2017

Termen de depunere oferte- 28.08.2017
Deschidere oferte- 30.08.2017
Contractul se va incheia, pana la sfarsitul anului 2017.
30.05.2017 Anunt de participare pentru incheierea unui contract de Servicii de consultanţă pentru elaborarea unui Studiu privind evaluarea şi actualizarea Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice – PNAEE III, studiu denumit PNAEE IV şi analiza politicilor de eficienţă energetică.
Contractul se va incheia, pana la sfarsitul anului 2017.

23.05.2017 Anunt de participare pentru incheierea unui contract de furnizare carburanti auto, Motorina Euro 5 si Benzina fara plumb Euro 5, pe baza de carduri de credit.
04.04.2017 Servicii consultare de piață PNI
14.12.2016 Servicii consultare de piață
11.08.2016: Servicii de întreținere rețea informatică și echipamente IT
12.05.2016 Servicii de monitorizare media
10.05.2016. Servicii de întreținere rețea informatică și echipamente IT
10.05.2016. Servicii de curățenie
22.04.2016. Servicii de monitorizare media
19.04.2016. Servicii închiriere imobil pentru Organismul Intermediar Pentru Energie
15 martie 2016. Prestări servicii de securitate și sănătate în muncă precum şi servicii privind prevenirea și stingerea incendiilor
18 februarie 2016. Achiziţie carburant auto pe bază de carduri electronice valorice
Documentatia referitoare la atribuirea acordului–cadru de asistență și reprezentare juridică internațională a Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri în fața Curții de Arbitraj Internațional a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții ( ICSID )

RELUARE – SERVICII DE MONITORIZARE PRESA
Servicii de management financiar şi control în vederea creşterii capacităţii Organismului Intermediar pentru Energie (OIE) pentru gestionarea în bune condiţii a Axei prioritare 4 a POS CCE.
SERVICII DE MONITORIZARE PRESA
Servicii de consultanta privind realizarea Raportului de progres al Romaniei in promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile de energie
Achiziţia publică de furnizare de produse – materiale consumabile si papetarie
Achizitiei de servicii de asistenta pentru recrutare de personal în vederea selectării și plasării administratorilor în cadrul societăților cu capital integral sau majoritar de stat la care Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri are calitatea de autoritate publica tutelara
Servicii de actualizare a aplicaţiei electronice tip Registru Unic de Evidenţă (RUE) pentru anul 2015 pentru 2 programe nationale
Achizitie serviciu de actualizare a aplicatiei electronice tip Registru Unic Electronic pentru anul 2015 pentru 2 programe nationale si a serviciului de mentenanta a aplicatiei electronice tip RUE si a bazei de date 2008-2014.
Achizitie servicii de paza.
Achizitie servicii de curatenie.
Achizitie carburant auto pe baza de bonuri valorice.
Data limita de depunere a ofertelor: 17.04.2015, ora 12:00.
Anunț privind renunțarea la procedura de achizitie de servicii de consultanță/asistenţă juridică în procesul de negociere a contractelor de finanțare nerambursabilă pentru investiții din Planul Național de Investiții – 20.02.2015.
Achizitie UPS-uri, Routere de retea.
Data limita de depunere a ofertelor 16.12.2014, ora 14.00.
Achizitie servicii foliere geamuri.
Data limita de depunere a ofertelor 16.12.2014, ora 14.00.
Achizitie cartuse/tonere pentru echipamente de birotica.
Data limita de depunere a ofertelor 04.12.2014, ora 12.00.
Achizitie produse birotica.
Data limita de depunere a ofertelor 04.12.2014 ora 12:00
Achizitie servicii de medicina muncii 
Data limita de depunere a ofertelor 14.11.2014  ora 12:00.
Achizitie anvelope de iarna.
Data limita de depunere a ofertelor 10.11.2014, ora 12.00.
Achizitie servicii de consultanţă pentru dezvoltărea capacităţii Organismului Intermediar pentru Energie (OIE) pentru gestionarea eficientă a Axei Prioritare 4 a POSCCE
Data limita pentru depunerea ofertelor:28.10.2014, ora 14:00
Achizitie servicii specializate în activităţi contabile/audit financiar şi servicii fiscale 24.10.2014
Data limita de depunere a ofertelor: 29.10.2014, ora 14:00
INVITAŢIE DE PARTICIPARE în vederea prestării serviciilor de formare în domeniul achizițiilor publice pentru personalul OIE 22.10.2014 
Data limita pentru depunerea ofertelor: 22.10.2014, ora 14:00.
Anunț de Intenție în vederea angajării de consultanță juridică prin care să se asigure DpE asistență juridică pentru vânzarea unui pachet de acțiuni nou emise în urma majorării de capital social al Societății OMV Petrom SA cu valoarea terenurilor pentru care s-au obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate ulterior semnării Contractului de privatizare referitor la achiziționarea de acțiuni ale Societății Naționale a Petrolului Petrom S.A.- 10.10.2014.
Data limita pentru depunerea ofertelor: 17.10.2014, ora 17:00.
Anunt de Intentie in vederea angajarii de servicii de expertiza – 08.10.2014
Data limita pentru depunerea ofertelor: 20.10.2014, ora 17:00.
Anunt de Intentie in vederea angajarii de servicii de consultanta juridica necesare in procesul de negociere a contractelor de finantare nerambursabila pentru investitii din Planul National de Investitii – 08.10.2014
 Data limita pentru depunerea ofertelor: 15.10.2014, ora 17:00.
Achizitie servicii de consultanta în vederea analizarii impactului modificarilor propuse pe parcursul implementarii proiectelor de beneficiarii Axei Prioritare 4 a POS CCE
Data limita pentru depunerea ofertelor: 22.08.2014, ora 11:00.
Anunt de intentie in vederea achizitiei serviciilor de consultanta juridica necesare in procesul de elaborare si negociere a contractelor de finantare nerambursabila si de analiza a cererilor de rambursare**, precum si pentru monitorizarea indeplinirii contractuale din cadrul contractului de finantare nerambursabila pentru investitii din Planul National de Investitii**
Data limita pentru depunerea ofertelor: 06.08.2014, ora 11.00
Achiziție servicii de consultanță în vederea actualizării Strategiei energetice a României pentru perioada 2007 – 2020, în contextul viitoarei perioade de programare.
Data limita pentru depunerea ofertelor: 23.04.2014, ora 12:00.
Servicii de intretinere, revizii si reparatii auto
Data limita pentru depunerea ofertelor: 27.03.2014, ora 13:00.
Raport de progres 2014 şi a Planului Naţional de Acţiune pentru Eficienţă Energetică III (PNAEE III)
Data limită pentru depunerea ofertelor: 31.03.2014, ora 11:00
Achiziţie servicii de intretinere, revizii si reparatii auto
Data limită pentru depunerea ofertelor: 05.03.2014, ora 13:00
Achizitie sistem de traducere
Data limita pentru depunerea ofertelor: 05.03.2014, ora 15:00
Achizitie servicii de monitorizare a calitatii benzinei si motorinei. Etapa I – recunoasterea organismelor.
Anunt de intentie – achizitie servicii de expertiza
Achiziţie servicii de agenţii de presă pentru monitorizare presă scrisă, radio, TV, presă on-line
Data limită pentru depunerea ofertelor: 17.01.2014, ora 13:00
Achizitie servicii de traduceri autorizate text
Data limita pentru depunerea ofertelor: 12.02.2014, ora 12:00
Achizitie servicii de interpretariat
Data limita pentru depunerea ofertelor: 12.02.2014, ora 12:00