3 aprilie 2017

Noi măsuri de sprijin pe termen lung a producției energiei din surse regenerabile