29 septembrie 2023

Ministerul Energiei -România va fi traversată până în anul 2030, de la est la vest, de un cablu de curent continuu de înaltă tensiune (HVDC)