2 februarie 2022

Ministrul Energiei Virgil Popescu salută adoptarea proiectului de Act Delegat Complementar

Ministrul Energiei Virgil Popescu a salutat miercuri, 2 februarie, adoptarea proiectului de Act Delegat Complementar, care include în domeniul de aplicare al Taxonomiei UE privind Finanțarea Durabilă, activitățile economice privind energia nucleară și gazul natural.
Vești bune pentru viitorul Energiei România. Astăzi la nivelul Comisiei Europene a fost adoptat proiectul de Act Delegat Complementar, care include în domeniul de aplicare al Taxonomiei UE privind Finanțarea Durabilă, activitățile economice privind energia nucleară și gazul natural, două surse de energie care joacă un rol deosebit de important pentru asigurarea unei tranziții energetice echitabile pentru multe state membre. Actul Delegat prevede criterii tehnice pentru evaluarea proiectelor de investiții în domeniul nuclear și al gazelor naturale din perspectiva sustenabilității.
În domeniul nuclear sunt incluse activități care vizează dezvoltarea de tehnologii avansate, construcția și operarea de noi centrale nucleare precum și retehnologizarea unităților existente. În domeniul gazelor naturale sunt incluse activități care vizează generarea de energie electrică pe bază de gaz natural, cogenerarea de înaltă eficiență și generarea de căldură/răcire într-un sistem centralizat eficient.
Cele două surse de energie sunt privite ca fiind de tranziție în atingerea obiectivelor de decarbonare ale UE, fiind recunoscut caracterul lor de stabilitate și echilibrare a sistemului energetic, asigurând inclusiv dezvoltarea surselor regenerabile de energie.
Pentru unitățile de producție pe bază de gaz natural este prevăzut ca până în anul 2035 să se finalizeze procesul de tranziție care va permite funcționarea doar pe baza de gaze regenerabile sau cu emisii scăzute de carbon. Rolul energiei nucleare este recunoscut inclusiv după anul 2050, existând anumite limitari pentru obținerea autorizațiilor (2045 pentru centrale nucleare noi și 2040 pentru retehnologizări).
Criteriile de evaluare favorizează tranziția către tehnologii avansate, un grad superior de protecție a mediului prin asigurarea componentei de depozitare finală în domeniul nuclear, precum și decarbonarea sectorului de producere a gazului natural prin tranziția către gaze regenerabile sau cu emisii scăzute de carbon.
ADC recunoaște dreptul statelor membre ale UE de a-și stabili mixul energetic în funcție de specificitățile naționale și de resursele disponibile. De asemenea, consideră ca toate sursele de energie cu emisii scăzute sau cu potențial de decarbonare trebuie să fie folosite pentru a atinge neutralitatea climatică până în 2050. În domeniul nuclear, Actul Delegat Complementar recunoaște concluziile raportului realizat de Joint Research Centre care a concluzionat faptul că energia nucleară este sustenabilă pe întregul lanț de producție. În domeniul gazului natural, criteriile vizează menținerea emisiilor sub anumite praguri, statele memebre având flexibilitate în a-și stabili calendarul de decarbonare până la nivelul anului 2035, gazul fiind un combustibil de tranziție important în înlocuirea capacităților pe cărbune.
Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv și comisar european pentru Comerț, și Mairéad McGuinness, comisar european pentru servicii financiare, stabilitate financiară și uniunea piețelor de capital, au susținut caracterul important al ADC în mobilizarea investițiilor din sectorul privat pentru susținerea tranziției sustenabile prin utilizarea, inclusiv, a energiei nucleare și a gazului natural. ADC urmează să intre în perioda de scrutin la nivelul Parlamentului și Consiliului European, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea de extindere la 6 luni.
Am susținut de nenumărate ori poziția României cu privire la includerea gazelor naturale și a energiei nucleare în taxonomia UE. Decarbonare fără nuclear nu se poate. Și, totodată România are nevoie să folosească gazul natural drept combustibil de tranziție, pentru a ne putea asigura securitatea energetică. De aceea, este cu atât mai important să adoptăm legea off-shore cât mai curând posibil”.
Mai  multe detalii aici: