22 septembrie 2021

Ministrul Energiei Virgil Popescu a participat la reuniunea informală a Consiliului Energie

Ministrul Energiei Virgil Popescu și secretarul de stat Dan Drăgan au participat astăzi, 22 septembrie, la reuniunea informală a Consiliului Energie, găzduit de Președinția Slovenă a Consiliului UE.
Unul din aspectele importante pe care l-am evidențiat, alături de majoritatea colegilor miniștri din Statele Membre UE, se referă la prețurile ridicate la energie și la costul certificatelor de CO2. Acest aspect reprezintă o preocupare majoră pentru România, în special în ceea ce privește impactul asupra consumatorilor finali și a gospodăriilor vulnerabile. Prețul certificatelor de CO2 afectează puternic, cel puțin pe termen scurt, prețurile la electricitate. Am solicitat Comisiei Europene să fie demarate discuții aprofundate cu Statele Membre pe marginea cauzelor care au stat la baza creșterii prețurilor la energie (electricitate și gaze naturale) și să fie identificate măsuri corespunzătoare. Alături de ceilalți miniștrii, am susținut importanța menținerii acestei problematici în atenție la nivel european în perioada imediat următoare. De asemenea, agenda de discuții a vizat un schimb de opinii preliminare pe marginea propunerilor legislative ale Comisiei Europene pentru sectorul energetic (eficiență energetică și surse regenerabile) ca parte din pachetul Fit for 55, aflat în negociere la nivel european în perspectiva atingerii neutralității climatice a UE până în 2050. Din perspectiva României, am punctat următoarele aspecte de interes: Atingerea neutralității climatice până în 2050 la nivelul UE reprezintă o oportunitate pentru a realiza schimbări semnificative la nivelul economiei, industriei și societății, în ansamblu. Este necesară o schimbare și trebuie să luam măsurile în direcția corectă. Sistemul energetic va reprezenta coloana vertebrală a angajamentului european față de neutralitatea climatică. În contextul demarării negocierilor la nivel european pe marginea propunerilor legislative de promovare a măsurilor de eficiență energetică și surselor regenerabile, am susținut importanța ca impactul întregului pachet Fit for 555 să fie acceptabil din punct de vedere social și economic. Provocarea din centrul tranziției verzi a UE este modul în care vom putea transpune aceste beneficii în societățile noastre într-un mod corect și echilibrat. Al treilea aspect pe care l-am evidențiat, a vizat securitatea aprovizionării cu energie, ceea ce din punctul de vedere al României reprezintă utilizarea unui mix echilibrat de tehnologii și surse energetice cu emisii scăzute de carbon, implicit, energia nucleară, care reprezintă o componentă esențială în efortul României de atingere a obiectivelor europene în domeniul schimbărilor climatice”, a declarat Virgil Popescu.