28 februarie 2022

Ministrul Energiei Virgil Popescu a participat la reuniunea extraordinară a Consiliului Energiei

Pe fondul crizei din Ucraina, cu impact major asupra situației prețurilor la energie și gaze naturale în întreaga Europă, ministrul Energiei Virgil Popescu a participat luni, 28 februarie, la reuniunea extraordinară a Consiliului Energiei, convocată de președinția franceză a UE. România, Grecia și Bulgaria au solicitat în cursul zilei de joi organizarea în regim de urgență a a acestei reuniuni ministeriale.
Statele membre UE, inclusiv Romania, condamnă agresiunea militară ilegală și neprovocată a Rusiei asupra Ucrainei. Au fost discutate subiecte legate de asigurarea securității în aprovizionare, pregătirea pentru situații de urgență, scenarii de acțiune pe termen lung, inclusiv din perspectiva umplerii depozitelor pentru iarna viitoare și efortul comun al UE pentru acordarea de suport Ucrainei.
Statele Membre au început, în spirit de solidaritate, să ia acțiuni concrete de asistență pentru Ucraina conform necesităților reale din teren și pledează pentru o abordare coordonată cu nivelul UE. În prezent, sistemele electroenergetice ale Ucrainei și Republicii Moldova funcționează în regim izolat de alte sisteme energetice vecine și sunt decuplate de Rusia.
În context, Statele Membre UE au subliniat importanța realizării cu prioritate a sincronizării sistemului energetic din Ucraina și din Republica Moldova, la solicitarea expresă a României, cu cel european. În prezent, se analizează condițiile tehnice pentru realizarea unei astfel de sincronizări de urgență.
Statele membre așteaptă măsuri suplimentare din partea Comisei Eurrpene cu privire la gestionarea crizei prelungite a prețurilor la energie în scopul protejării populației vulnerabile și a industriei europene, în completarea toolbox-ului publicat în luna octombrie 2021.
În România, situația este una stabilă, stocurile de gaze naturale având un nivel suficient pentru acoperi nevoile de consum ale României pentru iarna în curs. În contextul necesității refacerii stocurilor pentru iarna viitoare, UE are nevoie de surse alternative de aprovizionare, fiind importante demersurile diplomatice ale Comisiei pentru a asigura noi parteneriate internaționale. În acest context, România sprijină parteneriatul strategic dintre UE și Azerbaidjan și operaționalizarea Coridorului sudic al gazelor, fiind importantă includerea proiectului BRUA printre rutele Coridorului de Gaze Sud utilizate pentru alimentarea pieței energetice europene.
Ca măsură de răspuns la menținerea prețurilor crescute la energie și gaze naturale, România va lua noi măsuri de sprijin acordate populației și mediului de afaceri, care intră în vigoare de la data de 1 aprilie 2022. În acest context, este importantă garantarea flexibilității la nivel național asupra măsurilor pe termen scurt stabilite de statele membre.
România, alături de alte state membre și organizații internaționale de profil, a subliniat importanța asigurării securității și siguranței nucleare pe amplasamentele instalațiilor nucleare din Ucraina. În acest sens, sunt așteptate măsuri suplimentare de monitorizare și control asupra situației din partea Agentiei Internaționale pentru Energie Atomică în urma reuniunii guvernatorilor din data de 2 martie.
Pe termen mediu și lung, este importantă diversificarea surselor de aprovizionare în scopul reducerii dependenței de importuri din Rusia, continuarea investițiilor în capabilități energetice noi cu emisii scăzute de carbon, creșterea eficienței energetice și a interconexiunilor la nivelul UE.