28 martie 2023

Ministrul Energiei Virgil Popescu a participat la reuniunea Consiliului Energiei

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a participat astăzi, 28 martie 2023, la reuniunea Consiliului Energie, organizată la Bruxelles.

Reuniunea a inclus pe agendă dezbateri importante privind reforma pieței de energie electrică și pregătirea pentru iarna 2023-2024 precum și adoptarea unor acte legislative precum pachetul pentru piața de gaze naturale și hidrogen (Regulament și Directivă) și prelungirea perioadei de aplicare a Regulamentului Consiliului privind măsurile coordonate de reducere a consumului de gaze naturale. Miniștrii au avut, de asemenea, o reuniune cu ministrul ucrainian al energiei, German Galushchenko, pe tema situației sistemului energetic și a aprovizionării cu energie din Ucraina, în urma pagubelor suferite.

Propunerea legislativă a Comisiei Europene publicată la data de 14 martie privind reforma pieței de energie electrică reprezintă o reacție la criza prețurilor la energie electrică din anul 2022.

România este printre statele membre care a pledat pentru o reformă substanțială care să conducă la limitarea efectului de contagiune al prețurilor la gaze naturale asupra prețurilor la energie electrică. Măsurile propuse precum crearea cadrului pentru stimularea investițiilor în noi capacități de producție a energiei electrice prin instrumente financiare (contractele de achiziție de energie electrică/PPA, contractele pentru diferență/CfD),cu aplicare pentru sursele de energie regenerabile, inclusiv hidro, și cele nucleare și protejarea consumatorilor prin posibilitatea de stabilire a unor prețuri reglementate în situații de criză energetică vin în întâmpinarea obiectivelor României.

Este de interes creșterea flexibilității pentru utilizarea veniturilor colectate din aplicarea contractelor pentru diferență, aplicarea garanțiilor aferente contractelor de tip PPA și pentru alte surse de energie decât cea regenerabilă (spre exemplu, pentru nuclear) și o implicare mai mare a statelor membre în procesul de declanșare a unei stări de criză (regională sau europeană) a prețurilor ridicate la energie, dacă condițiile de piață o impun. Propunerea legislativă va fi negociată la nivelul Consiliului în vederea atingerii unui acord pe text la finalul anului 2023.

Miniștrii Energiei au agreat abordarea generală a Consiliului privind revizuirea pachetului pentru piața gazelor naturale și a hidrogenului. Directiva și Regulamentul aferent stabilesc cadrul pentru condițiile de organizare a producătorilor de gaz natural și hidrogen, realizarea fluxurilor transfrontaliere între State Membre, amestecul gaz-hidrogen, tarife și alte aspecte de reglementare.

Pachetul pentru gaze și hidrogen, în forma actualizată, asigură stimulentele pentru dezvoltarea pieței de hidrogen în UE, cu accent pe hidrogenul regenerabil și cel din surse cu emisii reduse de carbon. România este printre Statele Membre care susține principiul neutralității tehnologice și o includere cât mai largă a surselor cu emisii reduse de carbon în politicile energetice ale UE, ca parte contribuitoare importantă la decarbonizarea economiei europene.

În marja Consiliului Energiei, Miniștrii au ajuns la un acord politic privind propunerea de prelungire a aplicabilității Regulamentului Consiliului privind acțiuni coordonate de reducere voluntară a consumului de gaze, adoptat la data de 26 iulie 2022. Extinderea perioadei de aplicare a acestui regulament (măsurile de reducere a consumului de gaze naturale expiră la 31 martie 2023) a fost propusă de Comisia Europeană pentru a asigura volumele necesare de gaz natural pentru îndeplinirea obligațiilor de înmagazinare (90% până la 31 octombrie 2023) pentru iarna 2023-2024, la prețuri rezonabile.

Potrivit regulamentului extins, Statele Membre vor adopta măsuri voluntare pentru reducerea cu 15% a consumului de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2023 – 31 martie 2024, comparativ cu perioada similară din ultimii 5 ani. În contextul implementării regulamentului actual, în perioada august 2022 – ianuarie 2023, România a realizat economii voluntare de gaze de 21.2%, peste media realizată la nivelul UE de 19%.

Ministrul Energiei a participat de asemenea la o reuniune a Statelor Membre pro-nuclear. Discuțiile s-au focalizat pe asigurarea unor condiții competitive de finanțare pentru proiectele nucleare la nivelul UE atât din fonduri publice cât și din fonduri private, dezvoltarea competențelor necesare pentru domeniul nuclear, promovarea tehnologiilor inovative precum reactoarele modulare de mici dimensiuni (SMR).

Statele membre pro-nuclear au transmis astăzi o scrisoare comună în atenția Comisiei Europene privind beneficiile tehnologiei SMR și importanța accelerării implementării acesteia în UE, într-o manieră neutră din punct de vedere al tehnologiilor folosite. România este ferm angajată în finalizarea proiectelor nucleare cu rol strategic la nivel național, ca element cheie al strategiei de decarbonizare și independență energetică. Următoarea reuniune a Consiliului Energie va avea loc pe data de 19 iunie 2023.