1 august 2016

Ministrul Energiei, Victor Grigorescu, s-a întâlnit cu Subsecretarul de Stat din Ministerul Energiei din Republica Polonă, Michał Kurtyka, și au efectuat o vizită de lucru la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă

Ministrul Energiei, Victor Grigorescu, a avut joi, 28 iulie, la sediul Ministerului Energiei, o întrevedere cu Subsecretarul de Stat din Ministerul Energiei din Republica Polonă, Michał Kurtyka. Întâlnirea a fost urmată de o vizită de lucru la centrala nuclearoelectrică de la Cernavodă.
În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au derulat un schimb de opinii și experiență, abordând subiecte de actualitate aflate pe agenda europeană din domeniul energiei, precum și evoluții specifice sectoarelor energetice din România și Polonia, cu obiectivul de a identifica direcții viitoare de cooperare bilaterală.
O temă prioritară a fost cea legată de asigurarea securității aprovizionării cu energie la nivelul Uniunii Europene (UE), context în care au fost puse în discuție cele două propuneri de acte legislative ale UE prezentate de Comisia Europeană în luna februarie 2016 în cadrul pachetului de măsuri privind securitatea energetică durabilă, aflate în prezent în proces de negociere la nivelul instituțiilor decizionale ale UE. Astfel, delegațiile s-au focalizat pe elementele esențiale ale pozițiilor naționale promovate în cadrul dezbaterilor de la nivelul Consiliului UE cu privire la propunerea de Decizie privind instituirea unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei, precum și la propunerea de Regulament privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale, conturându-se direcții comune de poziționare.

A fost accentuată de asemenea importanța diversificării rutelor și surselor de aprovizionare, cele două părți trecând în revistă stadiul și perspectivele realizării proiectelor majore de infrastructură energetică în care sunt implicate. În legătură cu acest subiect, Ministrul Energiei din România a subliniat progresele înregistrate în dezvoltarea unor proiecte precum interconectarea sistemelor de transport gaze naturale din România și Bulgaria sau dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului de Transport Gaze Naturale pe coridorul conductei de transport Bulgaria-România-Ungaria-Austria (BRUA), proiecte a căror finalizare va avea un rol important în asigurarea unui grad sporit de securitate energetică în regiune.
Ca rezultat al întrevederii de la sediul Ministerului Energiei, au fost identificate o serie de domenii de interes comun pentru cele două țări în domeniul energiei, în legătură cu care vor putea avea loc acțiuni concrete de cooperare și schimburi de experiență între experții implicați la nivel tehnic.

Vizita de lucru la centrala nuclearoelectrică de la Cernavodă a avut drept obiectiv prezentarea experienței în exploatarea în condiții de siguranță a Unităților 1 și 2 de la Cernavodă și a rezultatelor obținute, care au condus la aprecieri pozitive din partea forurilor internaționale de specialitate (ex. clasarea Unității 1 pe locul 14 la nivel mondial, respectiv a Unității 2 pe locul 3 la nivel mondial, conform revistei Nuclear Engineering International / 2015), precum și ale misiunilor internaționale de evaluare inter pares. Au fost evidențiate de asemenea obiectivele, valorile, modalitatea de gestionare cotidiană și de planificare a activității, oferindu-se date punctuale cu caracter tehnic cu ocazia vizitării instalației. Informațiile oferite au fost salutate de partea poloneză, în special având în vedere intenția acestei țări de a dezvolta propriul program nuclear.

La discuțiile conduse de cei doi oficiali au luat parte, ca membrii ai delegațiilor, reprezentanți ai Ministerului Energiei din România, Ministerului Energiei din Polonia și Ambasadei Republicii Polone la București.
*