Programul de guvernare și priorități

Priorități în domeniul energiei:

  1. Finalizarea strategiei energetice naționale și inițierea unui proces de adoptare a  acesteia prin consens politic
  2. Încurajarea programelor de eficiență energetică, cu precădere în sectorul rezidențial care are un potențial semnificativ de economisire a energiei. În acest sens, vor fi lansate cât mai rapid programele operaționale din fonduri structurale care vizează sectorul energetic
  3. Realizarea unei evaluări urgente a stadiului îndeplinirii obligațiilor aferente programului privind siguranța aprovizionării cu energie pentru iarna 2015 – 2016
  4. Încurajarea producției de resurse energetice primare din surse indigene atât convenționale (cărbune, țiței, gaz natural, uraniu), cât și regenerabile
  5. Continuarea interconectării sistemelor naționale de transport de energie electrică și  gaz natural cu Republica Moldova și celelalte state vecine
  6. Stimularea tranzacțiilor cu gaz natural de o manieră centralizată și transparentă, ca modalitate de a ajuta la dezvoltarea unei piețe funcționale de profil
  7. Monitorizarea îndeplinirii tuturor angajamentelor asumate ca stat membru al UE  în domeniul reducerii emisiilor de gaze ce produc efect de seră. De asemenea, se va urmări promovarea energiilor regenerabile astfel încât acestea să atingă o pondere de 24% din consumul aferent anului 2020. În acest sens, se va iniția un dialog cu toate părțile interesate și autoritățile cu competență în materie (Consiliul Concurenței și ANRE) pentru identificarea unei soluții de echilibru în ceea ce privește mecanismul de promovare a producției de energie regenerabilă

Programul de guvernare în integralitate îl puteți găsi aici

Priorități strategice și planuri de acțiuni sectoriale ale Ministerului Energiei pe anul 2016:
Harta Strategiei
Plan Strategic