Legislație

08.07.2024

⇒ Ordinul nr. 1056/05.07.2024 al ministrului energiei privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese la nivelul Ministerului Energiei

20.06.2024

 Ordinul nr. 976/20.06.2024 al ministrului energiei, privind aprobarea Regulamentului intern al Ministerului Energiei

11.06.2024

Ordinul nr. 924/10.06.2024 al ministrului energiei, privind aprobarea Metodologiei de reorganizare a Ministerului Energiei

22.05.2024

Ordinul nr. 599/22.05.2024 al ministrului energiei, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul propriu al Ministerului Energiei

17.01.2024

Ordinul nr. 1681/21.12.2023 al ministrului energiei, privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Energiei – aparat propriu și instituţii publice din subordinea acestuia

16.11.2023

Ordinul nr. 1503/15.11.2023 al ministrului energiei pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul propriu al Ministerului Energiei, aprobat prin Ordinul nr. 466/21.04.2023 al ministrului energiei

11.08.2023

Ordinul nr. 1036/10.08.2023 al ministrului energiei privind modificarea și completarea Regulamentului intern al Ministerului Energiei, aprobat prin Ordinul nr. 838/02.09.2021 al ministrului Energiei

26.07.2023

Ordinul nr. 950/25.07.2023 al ministrului energiei pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul propriu al Ministerului Energiei, aprobat prin Ordinul nr. 466/21.04.2023 al ministrului energiei

18.05.2023

Ordinul nr. 466/2023 al ministrului energiei privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul propriu al Ministerului Energiei

17.05.2023

Ordinul nr. 629/16.05.2023 al ministrului energiei privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese la nivelul Ministerului Energiei

09.02.2023

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei

22.03.2022
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei
Ordinului nr. 1283/13.12.2022 al ministrului energiei, privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Energiei – aparat propriu și instituții publice din subordinea acestuia.
Ordinul nr. 1325/23.12.2021 al ministrului energiei, privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Energiei – aparat propriu și instituţii publice din subordinea acestuia
Ordinul nr. 1157/26.10.2021 al ministrului energiei, privind modificarea Ordinului nr. 1153/25.10.2021 al ministrului energiei, pentru stabilirea unor măsuri privind accesul persoanelor, cu excepția salariaților, în sediul Ministerului Energiei din strada Academiei nr. 39-41
⇒ Ordinul nr. 1153/25.10.2021, pentru stabilirea unor măsuri privind accesul persoanelor, cu excepția salariaților, în sediul Ministerului Energiei din strada Academiei nr. 39-41
Regulament de organizare si functionare Ministerul Energiei
Regulament intern Ministerul Energiei
⇒ Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Energiei