1 aprilie 2016

Ministerul Energiei, împreună cu instituțiile subordonate și cele cu care colaborează în îndeplinirea atribuțiilor conferite de lege, are în vedere implementarea unor măsuri care să conducă la înlăturarea neajunsurilor prezentate?