7 octombrie 2016

Ministerul Energiei a organizat o reuniune consultativă pentru identificarea oportunităților și întărirea parteneriatelor, în vederea dezvoltării energiei din surse regenerabile

Ministerul Energiei în parteneriat cu Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă  (IRENA) au organizat în perioada 6-7 octombrie o reuniune consultativă ”South East Europe Regional Consultation Meeting”, pentru identificarea oportunităților și dezvoltarea de parteneriate în domeniul energiei regenerabile. La atelier au participat reprezentanți ai guvernelor din tările sud-est europene care au convenit să consolideze colaborările pentru a accelera implementarea surselor de energie regenerabilă în regiune.
În cadrul evenimentului, reprezentanții din partea guvernelor din sud-estul Europei împreună cu reprezentanții autorităților de reglementare și alte părți interesate au împărtășit cele mai bune practici pentru consolidarea parteneriatelor în acțiunile viitoare ce privesc energia verde.
“Suntem încântați să găzduim această reuniune consultativă la  București. România a reușit să ajungă la  aproape 5000 de MW putere instalată din surse regenerabile într-o perioadă foarte scurtă de timp și și-a îndeplinit deja obiectivul național pentru anul 2020. Aceste evoluții au permis ca România să câștige experiența necesară care va contribui la stabilirea unor noi cadre pentru energiile regenerabile până în anul 2030, în conformitate cu noua Directivă a Uniunii Europene privind energia din surse regenerabile.  Această  reuniune consultativă va fi benefică pentru toate țările din Europa de sud-est, deoarece  oferă posibilitatea de a cumula experiența tuturor partenerilor, inclusiv a României, pentru a obține cele mai bune rezultate”, a declarat doamna Corina Popescu, Secretar de Stat în Ministerul Energiei.

Adnan Z. Amin, directorul general IRENA a subliniat faptul că țările din Europa de sud-est dețin  un potențial semnificativ în ceea ce privește energia verde. ”Accelerarea ritmului de implementare a surselor de energie regenerabilă va îmbunătăți securitatea energetică, va ajuta la crearea de noi locuri de muncă, la creșterea PIB-ului și îmbunătățirea sănătății publice ”, a declarant Adnan Z. Amin.
În cadrul atelierului de lucru, participanții au analizat rezultatele inițiale ale studiului IRENA care identifică și analizează obstacolele din calea dezvoltării energiei regenerabile în regiune. Următorul pas va consta în finalizarea studiului de către IRENA,  ținând seama de rezultatele  reuniunii. Studiul va constitui o bază în elaborarea unui plan de acțiune regional adaptat nevoilor energetice specifice tărilor sud-est europene.