18 noiembrie 2022

Ministerul Energiei a găzduit o delegație din Muntenegru pentru schimb de bune practici în domeniul eficienței energetice

Secretarul de stat Casian Nițulescu alături de experții din domeniul eficienței energetice, din cadrul ministerului Energiei, au organizat două vizite de prezentare pentru reprezentanții Fondului pentru Protecția Mediului (Eco-Fund), a ministerului Ecologiei și a ministerului Investițiilor de Capital din Muntenegru, care s-au aflat în vizită de lucru în România.

Oficialii români și cei din Muntenegru au discutat pe marginea unor proiecte relevante pentru implementarea surselor regenerabile de energie, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și tehnologiilor pentru procesarea deșeurilor organice prin piroliză pentru producerea de energie electrică, termică în cogenerare și de biogaz, la sediul ROMATSA, respectiv ECO HORNET.

O tematică de interes a fost reprezentată de dezbaterea indicatorilor programelor de finanțare gestionate de DEE/Ministerul Energiei, precum și a modalității de implementare a eficienței energetice în România.

Membrii delegației muntenegrene au declarat că vizita de studiu a fost foarte utilă în ceea ce privește schimbul de experiență privind modul de organizare a sistemului instituțional din România. De asemenea, a fost apreciat modul de implementare a programelor de eficiență energetică și energie regenerabilă, administrate de către ministerul Energiei din România în conformitate cu directivele europene în materie de reducere a emisiilor de carbon și creștere a eficienței energetice a țărilor membre ale UE.

În cadrul discuțiilor a rezultat că implementarea directivelor UE în sectoarele vizate contribuie la creșterea competitivității economice, facilitează accesul la fondurile structurale și asigură o bună cooperare instituțională între ministerele de resort și organizațiile beneficiare.

Se va considera dezvoltarea cooperării ulterioare între Muntenegru și România pentru continuarea schimbului de experiență între cele două părți. Se dorește ca Muntenegru să beneficieze de experiența instituțiilor-partenere din România în procesul de dezvoltare a capacității instituționale și atragerea de fonduri europene prin noi programe în domeniul protecției mediului înconjurător, schimbărilor climatice, eficienței energetice și surselor regenerabile de energie.

Delegația din Muntenegru a adresat mulțumiri Ambasadei României din Muntenegru și în mod special Agenției Române pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare (RoAid), pentru sprijinul logistic și financiar acordat în organizarea acestei vizite, în perioada 31 octombrie – 3 noiembrie 2022, cât și pentru recunoașterea importanței nevoilor de dezvoltare a Agenției Eco-Fond din Munetengru utilizând expertiza partenerului din România.