22 august 2016

Mecanismul Planului Național de Investiții (PNI)

Mecanismul de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020 și Planul național de investiții (PNI)

1. PRINCIPIILE MECANISMULUI

 • oferirea posibilității de achiziție directă de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, unor operatori care dețin instalații eligibile, pentru perioada 2013-2020
 • acordarea unei finanțării nerambursabile de 25% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru operatorii incluși în Planul Național de Investiții,
 • se adresează exclusiv beneficiarilor și investițiilor din mecanism deja validați de Comisia Europeană și prevăzuți în legislația incidentă.

2. DESCRIEREA MECANISMULUI. COMPONENTE

 • Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit în scopul modernizării producţiei de energie electrică constă în:
  • posibilitatea de achiziție directă de certificate de emisii de gaze cu efect de seră oferită unor producători de energie electrică poluatori, deținători a 39 de instalații, pentru perioada 2013-2020;
  • contravaloarea certificatelor se plătește în contul PNI, fond gestionat de Ministerul Energiei;
  • plata certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră se face în 2 tranșe anuale;
  • prețul de piață de referință pentru un certificat de emisii de gaze cu efect de seră se stabilește la 1 aprilie și 1 octombrie, ca medie aritmetică a prețurilor de închidere la toate sesiunile de licitație pe platforma comună EEX din trimestrul 1, respectiv trimestrul 3 al anului pentru care certificatele sunt alocate
 • Planul Naţional de Investiţii (PNI)
  • instrument suport pentru modernizarea sectorului de generare (investitii noi, în noi tehnologii de generare şi retehnologizări care asigură emisii scăzute de CO2).
  • acordarea de finanțare nerambursabilă, ex-post, pentru un număr de 29 de investiţii (noi sau retehnologizări) autorizate de Comisia Europeană, realizate după data de 25 iunie 2009.
  • procentul maxim de acordarea a finanțării nerambursabile este de 25% din valoarea cheltuielilor eligibile, în limita fondurilor disponibile în contul PNI.
  • mecanismul se derulează până în 2020; investiţiile sunt monitorizate, în continuare, timp de 5 ani de la data la care a fost pusă în funcţiune investiţia respectivă, respectiv data semnării contractului de finanțare în cazul investițiilor finalizate.
  • finanțarea nerambursabilă din contul PNI se face în baza contractului de finanțare, iar plățile se fac ex-post în baza documentelor justificative care însoțesc cererile de rambursare.
  • beneficiarii primesc finanţare nerambursabilă din contul PNI în funcţie de ordinea în care a fost solicitată şi aprobată finanţarea, în limita fondurilor disponibile.