10 octombrie 2023

Lansarea apelului CEF 2 Energy – Cross border renewable energy preparatory studies

Conținut: În cadrul CEF Energie, pentru perioada 2021-2027, a fost introdusă o nouă categorie de proiecte denumită proiecte transfrontaliere în domeniul energiei regenerabile. Această nouă secțiune este complementară cu celelalte surse de finanțare UE pentru energia regenerabilă, concentrându-se pe cooperarea transfrontalieră, în vederea optimizării eforturilor naționale pentru implementarea energiei regenerabile.

Apelul “CEF 2 Energy – Cross border renewable energy preparatory studies” este deschis în perioada 21 septembrie 2023 – 9 ianuarie 2024.

Obiectivul acestui apel este de a sprijini studiile pregătitoare în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul CEF 2021/1153 3 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Mecanismului pentru interconectarea Europei și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014, de ex. să dezvolte și să identifice proiecte CB RES. CEF atrage atenția că propunerile din cadrul acestui apel nu pot combina studiile pregătitoare cu studiile și lucrările tehnice. Pentru studiile și lucrările tehnice se lansează cereri de propuneri separate, iar o condiție prealabilă pentru eligibilitate este primirea statutului CB RES.

Un proiect transfrontalier de energie regenerabilă (CB RES) trebuie să aibă 3 caracteristici fundamentale:

  1. Să aibă la bază un mecanism de cooperare, în conformitate cu prevederile Art. 8, 9, 11 și 13 ale Directivei RED II, disponibilă la adresa următoare: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001
  2. Să producă beneficii socio-economice nete mai mari decât un proiect dezvoltat la nivel national, confirmarea realizându-se prin ACB.
  3. Să includă, ca și componentă principală, o instalație de generare a energiei regenerabile.

Aplicațiile legate de studii pregătitoare trebuie să respecte Regulamentul CEF și condițiile specifice stabilite în prezenta cerere. Sunt eligibile propunerile care contribuie la dezvoltarea viitorului proiect CB RES de generare în oricare dintre tehnologiile SRE, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Directiva privind energia regenerabilă (UE).

Proiectele care contribuie la obiectivele și inițiativele REPowerEU, anunțate ca parte a planului REPowerEU din mai 2022, sunt considerate a fi deosebit de relevante pentru apel. Acest lucru este valabil pentru proiectele care sunt în conformitate cu strategia solară a UE și cu Inițiativa europeană pentru acoperișuri solare și ar contribui la obiectivul REPowerEU de peste 320 GW de solar fotovoltaic nou instalat până în 2025 și aproape 600 GW până în 2030. De asemenea, proiectele relevante ar fi cele care accelerează hidrogenul regenerabil ca înlocuitor al gazelor naturale, cărbunelui și petrolului în industriile și transporturile greu de decarbonizat și contribuie la obiectivul REPowerEU de 10 milioane de tone de producție internă de hidrogen regenerabil.

Mai multe informații despre apeluri/eligibilitate/modul de aplicare pot fi găsite la:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-e-2023-cbrenew-prepstudies