14 septembrie 2023

La data de 12.09.2023, specialiștii din cadrul Direcției Antifraudă, Integritate și Inspecție au desfășurat o activitate de prevenire a corupției la Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., societate aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

În cadrul activității au fost prezentate atribuțiile Serviciului Antifraudă – Integritate, Strategia Națională Anticorupție 2021-2025, termenul de funcționar public conform Legii nr.286/2009 privind codul penal, consolidată, cu modificările și completările ulterioare, prezentarea legislației privind infracțiunile de corupție și celor asimilate infracțiunilor de corupție, noțiuni generale despre corupție, obligația de sesizare, protecția avertizorilor în interes public, etica și deontologia profesională, precum și prezentarea de cazuri concrete privind săvârșirea faptelor de corupție.

La această activitate a participat personalul de conducere și de execuție din cadrul Societății Naționale Nuclearelectrica S.A.