4 iulie 2024

La data de 03.07.2024, Ministerul Public – Direcția de Invetigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Hunedoara a efectuat acte de urmărire penală la sediile Societății Complexul Energetic Valea Jiului SA, societate cu capital integral de stat.

La data de 04.07.2024, Consiliul de Administrație, întrunit în ședință la ora 09.00, a luat act de Mandatul de percheziție domiciliară nr. 75/2024, efectuat la sediul social al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. în data de 03.07.2024, precum și de celelalte activități de cercetare penală efectuate la sediul societății și care privesc persoana domnului director general Eusebiu Bebi Durbacă și alți angajați, în limita informațiilor devenite publice sau îndeobște cunoscute, în dosarul penal 120/23/P/2023.

Prin decizia CA nr. 26/04.07.2024, Consiliul de Administrație a decis emiterea unei adrese către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Hunedoara cu privire la obiectul dosarului penal, calitatea procesuală a domnului director general Eusebiu-Bebi Durbaca, precum și orice alte informații relevante în dosarul penal nr. 120/23/P/2023 din data de 28.06.2024, fără a se afecta caracterul nepublic al urmăririi penale, în vederea analizării de către Consiliul Administrație a motivelor de justă cauză privind revocarea/nerevocarea directorului general.

Consiliul de Administrație a transmis DIICOT întreaga disponibilitate de colaborare cu organele de urmărire penală în scopul aflării adevărului și a tragerii la răspundere penală a persoanelor vinovate.

La data de 04.07.2024, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a dispus, în temeiul art.  2 alin. (1) lit c) și lit. g) pct. 1 din HG nr. 316/2021, trimiterea corpului de control al ministrului energiei cu privire la investigarea modalității în care s-au efectuat angajările în perioada 2023-2024, a modalității în care s-au efectuat pontajele angajaților, modalitatea în care se iau conediile medicale la nivelul societății, modalitatea executării ajutorului de stat reglementat prin OUG nr. 129/2023, precum și alte aspecte relevante.

„Integritatea, transparența și respectarea legii nu sunt negociabile. Am spus permanent, inclusiv cu ocazia vizitelor de lucru în Valea Jiului, că salvarea locurilor de muncă de la Complexul Energetic Valea Jiului și alocarea fondurilor din bugetul statului în acest scop vin cu o mare răspundere: gestiunea cu maximă atenție și rigurozitate a acestor finanțări.

Vom pune la dispoziția organelor de cercetare penală absolut toate documentele necesare și vom da tot concursul acestor proceduri. Ne dorim ca toți cei care au greșit, dacă sunt găsiți vinovați, să răspundă exemplar pentru faptele lor. Și așa va fi.” a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

Ministerul Energiei va publica rezultatele controlului și va dispune, prin Adunarea Generală, măsurile de redresare care se impun.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.