IONESCU GLORIA-ELENA

NUMIRE

Document adaugat in urma unui update sau informari ulterioare
Document initial
Icon document
Adaugat la
24.08.2023
DECLARATIE DE AVERE
Vezi documentul
Icon document
Adaugat la
24.08.2023
DECLARATIE DE INTERESE
Vezi documentul

NUMIRE SEF SERVICIU

Document adaugat in urma unui update sau informari ulterioare
Document initial
Icon document
Adaugat la
02.10.2023
DECLARATIE DE AVERE
Vezi documentul
Icon document
Adaugat la
02.10.2023
DECLARATIE DE INTERESE
Vezi documentul

INCETARE CONSILIER SUPERIOR

Document adaugat in urma unui update sau informari ulterioare
Document initial
Icon document
Adaugat la
04.12.2023
DECLARATIE DE AVERE
Vezi documentul
Icon document
Adaugat la
04.12.2023
DECLARATIE DE INTERESE
Vezi documentul

NUMIRE SEF SERVICIU

Document adaugat in urma unui update sau informari ulterioare
Document initial
Icon document
Adaugat la
04.12.2023
DECLARATIE DE AVERE
Vezi documentul
Icon document
Adaugat la
04.12.2023
DECLARATIE DE INTERESE
Vezi documentul