INFORMARE privind implementarea sancțiunilor împotriva Federației Ruse

1. INFORMARE privind implementarea sancțiunilor împotriva Federației Ruse în baza art. 3m, alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina
2. Instructiuni COM – ghid de raportare
3. Întrebari frecvente si  raspunsuri COMactualizare 4 februarie 2023
4. Măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației din Ucraina (măsuri restrictive sectoriale)
Restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine (sectoral restrictive measures):
https://www.sanctionsmap.eu/#/main/details/26/?search=%7B%22value%22:%22%22,%22searchType%22:%7B%7D%7D
5. Orientări pentru statele membre ale UE – Punerea în aplicare a sancțiunilor
Guidance to EU Member States – Implementation of sanctions: Commission provides additional guidance on the transit of goods from Russia
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4507
6. Pagina COM dedicata sanctiunilor
7. Model comun notificare COM
8. Acte COM privind plafonarea prețurilor pentru petrol și produse petroliere rusești / Orientări privind plafonarea prețului petrolului

Orientări privind plafonarea prețului petrolului
https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-02/guidance-russian-oil-price-cap_en.pdf