13 aprilie 2017

INFORMARE DE PRESĂ

INFORMARE DE PRESĂ
Pentru o cât mai bună informare a publicului privind propunerile recente ale Ministerului Energiei (ME) pentru ocuparea de poziții în numele statului român în Consiliile de Supraveghere și de Administrație ale companiilor Hidroelectrica, Nuclearelectrica și Romgaz, facem următoarele precizări pentru a clarifica deciziile ministerului în toate cele trei situații:
Precizăm de la început că toate propunerile ME sunt provizorii, pentru o perioadă de 4 luni, timp în care ministerul va pregăti și va demara procedurile de recrutare pe baza OUG 109/2011 a unor noi membri cu mandate pline, de patru ani.
Totodată, înainte de a expune, rând pe rând, motivele care stau la baza propunerilor, vrem să subliniem că demersul de decredibilizare a persoanelor nominalizate, înainte ca acestea să își preia mandatul și să își dovedească în indicatori de rezultat expertiza, poate induce percepții total greșite publicului larg.
Considerăm că un demers mult mai corect ar fi acela de analiză retrospectivă a performanțelor vechilor membrii din aceste structuri de conducere pentru a vedea în ce măsură prelungirea mandatelor acestora ar fi fost sau nu o soluție optima pentru companii.
Ministerul Energiei a făcut această analiză, iar datele fundamentează neprelungirea mandatelor actualilor membri.
Astfel, în ceea ce privește Hidroelectrica, din datele furnizate de conducerea companiei rezultă că bugetul alocat investițiilor pentru anul 2016 a fost de 637,4 milioane de lei. Conform acelorași date, aceste fonduri ar fi trebuit direcționate pe trei paliere: pentru investițiile aflate în derulare, pentru investiții noi și pentru modernizări și retehnologizări.
Astfel, pentru investițiile aflate în derulare compania a investit doar 42% din suma avută la dispoziție anul trecut (345,4 milioane buget alocat/ 144,7 milioane de lei buget investit), în timp ce, pentru investițiile noi, deciziile au condus la alocări de capital de doar 3% din bugetul pe 2016 (41,5 milioane lei buget alocat/ 1 milion de lei buget investit).
Cât privește modernizările și retehnologizările companiei, planul pe 2016 prevedea investiții totale de 250,4 milioane de lei. La finalul anului trecut, bugetul consumat a fost de doar 32,4 milioane de lei (13% rată de realizare investițională).
Ca atare, ținând cont de aceste date, prelungirea mandatului acestor reprezentanți ai statului în Consiliul de Supraveghere ar fi fost un act managerial de natură să întrețină o eficiență scăzută și un ritm de lucru în defavoarea companiei.
În același timp, aducem în discuție și faptul că procesul de recrutare demarat anul trecut a fost contestat de mai mulți candidați, inclusiv de Fondul Proprietatea, subliniindu-se posibile conflicte de interese și nereguli în derularea procedurii de selecție a membrilor în Consiliului de Supraveghere al companiei. Ca atare, selecția unor specialiști din lista furnizată de compania de recrutare nu poate fi posibilă în condițiile suspiciunilor privind corectitudinea concursului în toate etapele sale. De aceea, în prezent Corpul de Control al ministrului verifică legalitatea procesului de selecție inițiat anul trecut pentru a stabili dacă procedura trebuie reluată.
Cât privește situația Nuclearelectrica, discuțiile mediatice s-au axat pe numele a două persoane propuse să ocupe poziții în Consiliul de Aministrație, respectiv Daniela Lulache și Bogdan Stănescu. Precizăm, încă o dată, că aceste două propuneri nu aparțin ME, ci au fost făcute de un acționar minoritar al Nuclearelectrica. Reamintim și că, la solicitarea ME, Corpul de Control face verificări la SNN în contextual rezilierii contractului dintre SNN și CNU care a vulnerabilizat ciclul nuclear integrat al României.
Și în cazul Nuclearelectrica există, inclusiv la nivelul acționarilor minoritari, nemulțumiri legate de performanța economică din ultimii ani a companiei, ceea ce nu încurajează prelungirea mandatului actualilor reprezentanți din Consiliul de Administrație.
Precizăm că și în cazul Romgaz propunerile pentru Consiliul de Supraveghere sunt provizorii, tot pentru patru luni. Un argument pentru schimbarea actualilor membri ai Consiliului de Supraveghere îl reprezintă atât investițiile pe care le are în pregătire Romgaz, atât pe partea producerii de energie electrică pe bază de gaze naturale, cât și pe partea de stocare a gazelor în perspectiva începerii exploatărilor în perimetrele din Marea Neagră.
În final, reiterăm faptul că performanța persoanelor propuse de Ministerul Energiei poate fi evaluată după asumarea mandatului și nu înainte ca acesta să înceapă. Totodată, menționăm că Ministerul Energiei va evalua atent activitatea tuturor acestor persoane, chiar și în condițiile unor mandate provizori, și va lua deciziile care se impun în funcție de activitatea pe care aceștia o vor derula.