Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru restructurare sub formă de grant în favoarea Societăţii ”Complexul Energetic Oltenia” S.A. în scopul finanțării cheltuielilor cu certificatele de gaze cu emisii de efect de seră, pentru anul 2023

Anunt / 03.02.2023

Persoanele interesate pot trimite in termen de 10 zile calendaristice, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Strada Academiei nr. 39-41, sector 1, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.dgem@energie.gov.ro

Documente ata?ate

Document adaugat in urma unui update sau informari ulterioare
Document initial
Icon document
Adaugat la
03.02.2023
Proiect de Hotarare de Guvern
Vezi documentul
Icon document
Adaugat la
03.02.2023
Nota de fundamentare
Vezi documentul
Icon document
Adaugat ulterior la
21.03.2023
Proiect de hotarare de guvern in forma refacuta ca urmare a consultarii/avizelor ministerelor avizatoare și a Punctului de vedere favorabil, cu observații și propuneri, referitor la Nota de fundamentare aferentă proiectului de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru restructurare sub formă de grant în favoarea Societății ”Complexul Energetic Oltenia” S.A. în scopul finanțării cheltuielilor cu certificatele de gaze cu emisii de efect de seră, pentru anul 2023, emis de către Consiliul Consultativ pentru Evaluarea Impactului Actelor Normative (CCEIAN).
Vezi documentul
Icon document
Adaugat ulterior la
21.03.2023
Nota de fundamentare in forma refacuta ca urmare a consultarii/avizelor ministerelor avizatoare și a Punctului de vedere favorabil, cu observații și propuneri, referitor la Nota de fundamentare aferentă proiectului de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru restructurare sub formă de grant în favoarea Societății ”Complexul Energetic Oltenia” S.A. în scopul finanțării cheltuielilor cu certificatele de gaze cu emisii de efect de seră, pentru anul 2023, emis de către Consiliul Consultativ pentru Evaluarea Impactului Actelor Normative (CCEIAN).
Vezi documentul