Hotarare pentru aprobarea Planului de urgență pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale în România

Documente ata?ate

Document adaugat in urma unui update sau informari ulterioare
Document initial
Icon document
Adaugat la
10.08.2023
Registru special pentru consemnarea şi analizarea propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare primite elaborat conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică)
Vezi documentul
Icon document
Adaugat la
10.08.2023
Forma actualizata a Planului de urgenta – anexa la HG care cuprinde observațiile preluate
Vezi documentul