Schema de sprijin prin certificate verzi

Pentru a sprijini apariția unor noi investiții în sectorul producerii energiei regenerabile, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 220/2008 privind stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, aceasta a fost notificată către Comisia Europeană și aprobată prin Decizia COM C(2011) 4938. Prin această lege se stabileşte un sistem de promovare a producerii de energie electrică din surse regenerabile bazat pe impunerea unor cote obligatorii de energie electrică, combinat cu tranzacţionarea de certificate verzi.
Pentru a sprijini instalarea unor noi capacități de producție a energiei E-SRE România a acordat un număr de certificate verzi ce a diferit în funcție de tehnologia folosită de fiecare producător.
Număr de certificate în funcție de anul de acreditare:

Tehnologie\An acreditare 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Eoliană 2 2 2 1.5 1.5 1.5
Hidro<10MW nou 3 3 3 2.3 2.3 2.3
Hidro<10MW retehnologizat 2 2 2 2.3 2.3 2.3
Biomasă 2 2 2 2 2 2
Solară 6 6 6 3 3 3

În conformitate cu prevederile Deciziei, autorităţile române şi-au asumat obligaţia monitorizării costurilor şi veniturilor producătorilor beneficiari ai schemei de sprijin, în vederea diminuării supracompensării, dacă este cazul, pentru ca schema să nu conducă la un avantaj competitiv necuvenit, astfel, în anul 2013, în urma raportului de supracompensare, ANRE a stabilit faptul că pentru a se evita supracompensarea, numărul certificatelor verzi acordate producătorilor ce folosesc surse eoliene, hidroenergetice și solare a fost redus.
Particularități ale certificatelor verzi:

  • Preț minim = 27 Euro indexat anual conform indicelui mediu annual de inflație pentru anul precedent calculat la nivelul zonei Euro din UE, comunicat oficial de Eurostat;
  • Preț maxim = 55 Euro indexat anual conform indicelui mediu annual de inflație pentru anul precedent calculat la nivelul zonei Euro din UE, comunicat oficial de Eurostat;
  • Prețul maxim la nivelul anului 2016 a fost 29,40 Euro sau 132,41 RON;
  • Certificatele verzi au o perioada de valabilitate de 12 luni – Orice certificat verde ce se gaseste în posesia producătorului la expirarea perioadei de valabilitate va fi anulat.
  • Capătă valoare în momentul emiterii.
  • Un număr de certificate verzi se emite, în funcție de tehnologia folosită, pentru un MWh produs.