Piața certificatelor verzi (cerere și ofertă)

Tranzacţionarea certificatelor verzi este permisă producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie şi operatorilor economici cu obligație de achiziție de certificate verzi, în mod transparent, centralizat şi nediscriminatoriu pe piețele centralizate administrate de operatorul comercial al pieței de energie electrică.
Pentru a crea cererea necesară unei piețe funcționale, ANRE stabilește anual cota obligatorie de achiziție pentru furnizori în funcție de cota de susținere a energiei E-SRE (pentru mai multe informații cu privire la modul de stabilire a cotelor vă rugăm consultați următorul document.
Furnizorii recunosc în factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali valoarea certificatelor verzi și facturează separat faţă de tarifele/preţurile pentru energia electrică, precizându-se temeiul legal. Această valoare reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi (CV/MWh) estimate de către ANRE, cantitatea de energie electrică facturată (MWh) şi preţul certificatelor verzi, calculat ca preţ mediu ponderat al tranzacţiilor din piaţa centralizată a certificatelor verzi în luna anterioară lunii de facturare sau ultima medie ponderată lunară disponibilă.
Oferta de certificate verzi este dată de numărul de CV emise de către OTS  producătorilor de E-SRE. Tranzacţionarea CV se face, în sistem concurențial, pe piaţa contractelor bilaterale de CV şi/sau pe piaţa centralizată de CV, între producătorii de E-SRE şi operatorii economici cu obligație de achiziție de certificate verzi şi nu este condiţionată de tranzacţionarea energiei electrice aferente.
În cadrul OPCOM (operatorul pietelor de electricitate și de certificate verzi din România) exista doua piețe pe care producătorii de energie electrică provenite din surse regenerabile pot tranzacționa certificatele verzi primite conform acreditării:

  1. Piața centralizată a Certificatelor Verzi (PCCV)
  2. Piața contractelor bilaterale a Certificatelor Verzi (PCBCV) – Conform Legii 24/2014 „producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie care deţin grupuri/centrale electrice care beneficiază de sistemul de promovare, cu puteri instalate de cel mult 1 MW pe producător şi 2 MW pe producător pentru cogenerare de înaltă eficienţă pe bază de biomasă, pot încheia contracte bilaterale de vânzare/cumpărare a energiei electrice şi a certificatelor verzi negociate direct”

Mai multe date despre mersul pieței de certificate, dar și prețul pieței de electricitate găsiți AICI.

An 2011 2012 2013 2014 2015 2016
NR. total de CV anulate 20.496 20 441 355.892 759.802
NR. CV anulate ca acordate necuvenit de CNTEE Transelectrica SA 20.496 425 64.486 8.188

În perioada 2011-2016, au fost anulate aproximativ 800,000 de CV, o parte dintre ele au fost anulate ca acordate necuvenit de Transelectrica SA conform art.17 din Regulamentul de emitere a certificatelor verzi, restul și marea majoritate au fost anulate deoarece nu și-au găsit cumpărător.
Din anul 2011 până în prezent acreditările producătorilor E-SRE în schema de sprijin au variat în funcție de cadrul legislativ, condițiile de piață și dezvoltarea tehnologiilor. Astfel datorită faptului că în primii ani schema de sprijin a fost una generoasă capacitățile de producție eoliene s-au triplat în perioada 2011-2013. În anul 2013 facilitățile de producție fotovoltaice au crescut cu peste 1100 MW, acest fapt s-a datorat scăderii abrupte a investiției necesare per MW instalat în tehnologia solara combinată cu faptul că această tehnologie a fost supracompensata conform rapoartelor ANRE.
Schimbările legislative ulterioare au dus la o frânare abruptă a instalării unor noi capacități de producție E-SRE.

Tehnologie\An de acreditare <MW> 2011 2012 2013 2014 2015
Eoliană – Instalații noi 810 1785 2581 2797 2924
Eoliană – Instalații refolosite 12 12 12 12 12
Micro-Hidro – Instalații noi 50 99 213 208 242
Micro-Hidro – Retehnologizate 17 47 51 80 84
Micro-Hidro – Vechi 311 281 267 23 0.16
Biomasă 25 29 66 100 106
Solară 1 46 1159 1230 1267

Modul galopant în care au fost acreditați producătorii de energie regenerabilă a generat un impact pe care consumatorul român nu îl putea suporta în anul 2013, astfel, în urma măsurilor adoptate în anii 2013-2014, impactul certificatelor verzi în factura consumatorului a fost de 35 RON/MWh. La începutul anului 2015, a intrat în vigoare exceptarea marilor consumatori, conform HG 495/2014.

 AN 2012 2013 2014 2015 2016
Impact în factură RON/MWh 30-31 51 35 42 42