Glosar de termeni

Feed-în Tariff este o schemă support ce asigură producătorului de energie regenerabilă faptul că toată energia produsă de acesta este cumpărată de o terță parte, independentă, la un anumit preț stabilit de reglementator. Această terță parte vinde apoi energia cumpărată de la producători pe piața de energie electrică pe termen scurt. Această metodă oferă investitorului o sursă sigură de venit, eliminând riscul asociat cu vânzarea electricității pe piață, pe de cealaltă parte folosind acest sistem nu se poate vorbi despre integrarea regenerabilelor pe piață, deoarece acestea nu răspund semnalelor de preț.
Feed-in Premium este o schemă suport ce garantează producătorului de energie regenerabilă un bonus pentru fiecare MWh vândut pe piața de energie electrică. Astfel, spre deosebire de FIT prețul de achiziție nu este garantat, acesta este compus din componenta fluctuantă – prețul pe piața liberă și componenta fixă – bonusul acordat, stabilit pentru a asigura o rata internă de rentabilitate investitorului. Această metodă împarte riscul asociat vânzării electricității între reglementator și producător, deoarece producătorul este obligat să participe la o piață competitivă pentru a putea beneficia de bonus. Referitor la integrarea energiei regenerabile pe piața de energie, această schemă support facilitează apariția unor semnale de preț mai bune decât în cazul FIT, și în funcție de designul schemei, poate chiar influența modelul de producție al producătorilor.
Schema de promovare prin cotă și certificate verzi constă în acordarea de certificate verzi producătorilor de energie electrică provenită din surse regenerabile, care vor fi vândute apoi prin mecanisme concurențiale către participanții la piață certificatelor verzi. Furnizorilor de energie electrică li se impune obligația legală de a achiziționa un număr de certificate verzi stabilit ca produs dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi și cantitatea de energie livrată către consumatorul final. Cota anuală este determinată de către reglementator, un factor important în stabilirea acesteia fiind reprezentat de țintele naționale asumate la nivel european și de gradul lor de îndeplinire. Scopul aceste scheme este de a genera venituri suplimentare producătorilor de energie regenerabilă, numărul de certificate verzi primite de aceștia variind în funcție de tehnologie.
Transferul statistic constă în transferarea punctelor de țintă realizate de un stat membru către un alt membru, în scopul atingerii obiectivelor asumate. Comisia nu a reglementat modul în care acest transfer statistic se realizează, astfel cele două state membre trebuie să negocieze valoarea și cuantumul schimbului dacă aleg această metodă de cooperare.
Proiect comun – este proiectul a doua state membre care colaborează în construirea unui generator bazat pe surse regenerabile, ambele state beneficiind în funcție de contribuția la proiect de ponderea electricității regenerabile în consumul brut final de energie.
Schema de suport comună – este o schemă suport ce depășește granițele unui stat membru. Unicul caz în care două state folosesc acest instrument se regăsește în colaborarea dintre Suedia și Novegia, aceste state au agreat să contribuie fiecare cu o jumătate din bugetul schemei suport, de această măsură de sprijin beneficiind orice producător indiferent de locul de producție sau locul de consum în limita granițelor celor două state.