Plan de măsuri

Acțiuni ale Ministerului Energiei

  1. Ministerul Energiei va aproba procedura de elaborare a Programului de iarnă. Termen: 15 aprilie 2016
  2. Ministerul Energiei va iniția o HG prin care se vor stabili stocurile de siguranță (combustibili și rezerve de apă) pentru Iarna 2016-2017.  Termen de aprobare: 1 septembrie 2016.

Energie electrică
Cadru de reglementare

  1. ANRE analizează posibilitatea abrogării/ modificarii Art.5, lit. b) din Ordinul ANRE nr 60/2013, în sensul majorării diferenței dintre cel mai mare și cel mai mic preț din oferte, de la 250 la 500 lei/MWh. Termen: 1 septembrie 2016.
  2. Transelectrica și ANRE analizează diverse măsuri limitarea supranotificărilor producătorilor de energie electrică, mai ales  surse regenerabile. Termen: 1 septembrie 2016.
  3. Transelectrica și ANRE analizează diverse posibilități ca energia de echilibrare aferentă reglajului terțiar să fie decontată la preț marginal, similar cu modul de decontare a energiei de echilibrare aferente reglajului secundar. Termen: 1 septembrie 2016.

Gaze naturale
Investiții

  1. Romgaz are în vedere creșterea capacității de extracție a gazelor naturale din depozite în condiții de temperaturi joase. Termen: 1 septembrie 2016.
  2. Romgaz va moderniza depozitele de înmagazinare subterană în sensul transformării lor în depozite multiciclu. Termen: 1 septembrie 2016.

Cadrul de reglementare

  1. ANRE va implementa în totalitate modificările Codului Rețelei pentru funcționare a Sistemului Național de Transport (SNT).

Energie electrică și Gaze naturale

  1. Transelectrica, Transgaz și ANRE analizează măsuri pentru a îmbunătăți și a corela mecanismele de echilibrare între cele două piețe, de electricitate și de gaze. Termen: 1 septembrie 2016.