Comandamentul de iarnă – prezentare generală

Comandamentul energetic de iarnă are următoarele obiective:

  1. monitorizarea funcționării Sistemului electroenergetic național și a Sistemului național de transport al gazelor naturale în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023;
  2. identificarea situațiilor de disfuncționalitate ce pot apărea în sectorul de energie și în cel de gaze naturale în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023 și stabilirea măsurilor operative, altele decât cele administrative, privind nivelul de siguranță și securitate în funcționarea Sistemului electroenergetic național și al Sistemului național de transport al gazelor naturale, precum și măsurile operative privind stocurile de combustibil;
  3. informarea Guvernului, ori de câte ori situația o impune, asupra măsurilor prevăzute la  b), precum și a chestiunilor care nu pot fi soluționate în cadrul Comandamentului energetic de iarnă.(2)Măsurile aprobate prin prezenta hotărâre sunt de competența autorităților și instituțiilor publice cu atribuții în domeniul energiei, prevăzute în cadrul Comandamentului energetic de iarnă.