Anexele nr. 7 și 8 la O.M.E. 569/2019

Anexele nr. 7 și 8 la Ordinul Ministrului Energiei nr. 569/2019

privind aprobarea Sistemului de monitorizare prin eşantionare a calităţii benzinei şi motorinei şi a procedurii de implementare a acestuia

 
Ordinul Ministrului Energiei nr. 569/2019 privind aprobarea Sistemului de monitorizare prin eşantionare a calităţii benzinei şi motorinei şi a procedurii de implementare a acestuia stabilește obligativitatea ca în 10 zile de la publicare acestuia Operatorii economici care intră în sfera de aplicare a ordinului să transmită formularulele de la Anexa nr. 7, iar ulterior formularul de la Anexa nr. 8.
Formular Anexa 7 (download)
Formular Anexa 8 (download)