16 decembrie 2015

Ghidului Solicitantului, aferent apelurilor lansate în cadrul axei prioritare 4 – Energie a Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, modificat prin ordin de ministru

București, 16 decembrie 2015

COMUNICAT DE PRESĂ

Ministrul Energiei, Victor Grigorescu, a emis un ordin de modificare a Ghidului Solicitantului, aferent apelurilor lansate în cadrul axei prioritare 4 – Energie a Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE), în sensul prelungirii perioadei de implementare a unor proiecte finanțate din fonduri europene. Mai exact, termenul proiectelor care trebuiau finalizate până pe data de 31 decembrie 2015, a fost prelungit până pe 29 februarie 2016.

Ordinul emis de ministrul Victor Grigorescu are ca scop diminuarea riscului de dezangajare a României pe fonduri europene, în cazul proiectelor din energie. România risca dezangajări de peste 500 de milioane de lei, în exerciţiul financiar 2007-2013, din cauza întârzierilor la implementarea acestor proiecte.
Cadrul legal primar în vederea prelungirii perioadelor de implementare a proiectelor aflate în derulare și gestionate de Organismul Intermediar pentru Energie (OIE) a fost facilitat de Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare.
Proiectele din cadrul axei prioritare 4 sunt deosebit de complexe, beneficiarii au întâmpinat dificultăţi în implementarea proiectelor, potrivit calendarului din contract, cu respectarea termenelor din graficul de realizare a investiţiei şi, din acest considerent, au solicitat OIE prelungirea perioadei de implementare.
Biroul Relații Publice, Comunicare, Protocol