8 iunie 2023

Fondul pentru Modernizare: Au fost aprobate fonduri pentru noi investiții în energie

Din Fondul pentru Modernizare al Uniunii Europene a fost plătită suma 2,4 miliarde euro pentru 31 de proiecte din șapte țări beneficiare, inclusiv România, pentru a ajuta la modernizarea sistemelor energetice, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră în energie, industrie și transport și pentru a îmbunătăți eficiența energetică.

Astfel sumele sunt următoarele: România (1,1 miliarde euro), Cehia (1 miliard euro), Bulgaria (197 milioane euro), Polonia (47 milioane euro), Croația (88 milioane euro), Letonia (5 milioane euro) și Lituania (1 milion euro). Sumele plătite astăzi, 8 iunie 2023,  aduc plățile totale din Fondul pentru Modernizare din ianuarie 2021 la aproximativ 7,5 miliarde euro, de care beneficiază 10 state membre eligibile.

Se vor face noi investiții în infrastructura energetică din țara noastră! Consiliul BEI a aprobat și confirmat plata, în valoare de 1,1 miliarde de euro, pentru următoarele investiții:
Investiții prioritare:

✅ Schema MF 2023-1 RO 0-001: Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producție de energie electrică produsă din surse regenerabile – energie solară, eoliană și hidroelectrică pentru autoconsum; 250.000.000 EURO
✅ Schema MF 2023-1 RO 0-002: Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producție de energie electrică produsă din surse regenerabile – energie solară, eoliană și hidroelectrică; 250.000.000 EURO
✅ Schema MF 2023-1 RO 0-003: Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producție de energie electrică produsă din surse regenerabile – energie solară, eoliană și hidroelectrică pentru autoconsumul în instituții publice; 200.000.000 EURO
✅ Schema MF 2023-1 RO 0-004: Sprijin pentru modernizarea/reabilitarea rețelei inteligente de termoficare – Proiecte de tip B care nu intră sub incidența ajutoarelor de stat; 190.000.000 EURO
✅ Schema MF 2023-1 RO 0-005: Sprijin pentru modernizarea/reabilitarea rețelei inteligente de termoficare – Proiecte de tip A care intră sub incidența ajutoarelor de stat; 60.000.000 EURO
✅ Schema MF 2023-1 RO 0-006: Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile (solară și eoliană) pentru consumul propriu al întreprinderilor din sectoarele agricol și alimentar; 100.000.000 EURO
Investiții neprioritare
De asemenea, sunt recomandate pentru finanțare de către Comitetul pentru investiții următoarele proiecte care vizează investiții neprioritare (în sensul Directivei EU-ETS):
↗️ MF 2023-1 RO 1-001 – Gazoductul Marea Neagră – Podișor; 85.544.422 EURO
↗️ MF 2023-1 RO 1-002 – Gazoductul Ghercești-Jitaru (inclusiv alimentarea cu energie electrică, protecția catodică și fibrele optice); 8.038.348 EURO”, a anunțat ministrul Energiei Virgil Popescu.

Următorul termen limită pentru statele membre beneficiare pentru a depune propuneri de investiții pentru un potențial sprijin din partea Fondului pentru Modernizare este 15 august 2023 pentru propunerile neprioritare și 12 septembrie 2023 pentru propunerile prioritare.

Comunicatul Comisiei Europene poate fi consultat aici.