FAQ: Intrebari si raspunsuri – Electric Up

1. Intenționez sa aplic pentru programul Electric Up dar am dificultăți în a găsi Auditor energetic pentru industrie, aveți cumva o lista cu auditorii acreditați potrivit legii 121/2014?

Lista cu auditorii si managerii energetici si spse acreditati de ANRE si MEEMA se regaseste pe site-ul energie.gov.ro/old/eficienta-energetica


2. Beneficiarul finanţării nerambursabile va da o declaraţie pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis, in ce etapa sa va da completa/ transmite aceasta declaratie?

Se va consulta Ghidul si se vor aplica corespunzator prevederile art.19 lit.a si Anexa 3 Cap.3 Declaratie pe proprie raspundere – lit.m.


3. Pentru realizarea investitiei este necesar sa se depuna, odata cu propunerea de proiect, certificatul de urbanism si/sau autorizatia de constructie/modernizare/extindere? La depunerea proiectului trebuie sa se depuna si documente aferente terenului pe care este constructia?

Se va consulta Ghidul si se vor aplica corespunzator prevederile art. 19, lit e), coroborat cu prevederile art. 22, alin.2).


4. Va rugam sa ne clarificati ce intelege autoritatea prin document de garantare emis de catre o institutie bancara sau de asigurari (art.5 alin.3 din Ghid).

Instrumentul de garantare este emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari si poate fi o scrisoare de garantie bancara sau o polita de asigurare, document in care se stipuleaza: valoarea garantata, conditiile de executie la cererea Autoritatii, perioada de valabilitate, etc.


5. Se acceptă contract de locatiune/comodat si acordul proprietarului cu privire la implementarea proiectului sub semnatura privata sau doar încheiate la notar?

Documentul prezentat va fi legalizat notarial.


6. Este obligatoriu ca si instalatorul autorizat/sau managerul energetic autorizat/sau auditorul energetic autorizat sa aibe cont deschis la trezorerie?

Contractul de finantare este incheiat intre Autoritate si operatorul economic. Conform contractului de finantare, Autoritatea va deconta operatorului economic sumele solicitate de acesta, in baza documentelor justificative. Prin urmare obligativitatea existentei unui cont in trezorerie vizeaza numai operatorul economic beneficiar al finantarii si nu tertii (instalatori, firme de montaj, furnizori de echipamente, etc) cu care acesta are relatii comerciale.


7. Poate fi beneficiar al programului si un Sediu Permanent Desemnat in Romania, al unei societati rezidente in alt stat, societate care desfasoara activitati comerciale in Romania prin obtinerea de venituri din chirie, avand un imobil pe teritoriul Romaniei?

Sunt eligibili operatorii economici din domeniul HORECA care indeplinesc conditia prevazuta la art.11 lit.a) si IMM-uri din toate domeniile de activitate cu exceptia activităţilor care se incadreaza în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, referitoare la ajutoarele de minimis. Operatorii economici care solicita finantare prin acest program trebuie sa indeplineasca conditia de inregistrare la ORC, respectiv sa detina un CUI valabil, care sa poata fi identificabil in aplicatie (platforma ELECTRIC UP).


8. Panourile fotovoltaice se pot monta pe teren (nu pe constructie)?

Atat timp cat sunt indeplinite conditiile de eligibilitate si tehnice referitoare la locul de consum/implementare a proiectului ; operatorul economic are libertatea de a alege varianta optima de montaj care conduce la o performanta superioara a proiectului.


9. Prin „Intreprinderi mici si mijlocii” se intelege ca fiind aplicant eligibil orice IMM, cu orice cod CAEN, iar prin „operator economic din domeniul HORECA” se intelege un operator economic, indiferent de incadrarea in categoria IMM, dar cu acele coduri CAEN definite in ghid?

Recomandam solicitantilor sa consulte Ghidul ElectricUp, aprobat prin Ordinul ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr. 3402 din 28.11.2020, publicat in Monitorul Oficial nr. 1176 din 04.12.2020 si Anexa la Ordin, publicata in Monitorul Oficial 1176bis din 04.12.2020. De asemenea, pentru o mai bună înțelegere a Ghidului, vă solicităm să consultați concomitent și Schema ajutorului de minimis. Atât Ghidul cât și Schema de minimis pot fi accesate la adresa: energie.gov.ro/old/electricup. Eventualele neconcodanțe între Platforma și Ghid, vor fi rezolvate pe măsura identificării lor de către utilizatori. Sunt eligibili operatorii economici din domeniul HORECA care indeplinesc conditia prevazuta la art.11 lit.a) si IMM-uri din toate domeniile de activitate cu exceptia activităţilor care se incadreaza în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, referitoare la ajutoarele de minimis. Prin urmare, restrictia impusa IMM-urilor la art.7 lit.ș din Ghid, nu se aplica operatorilor economici din domeniul HORECA.


10. Este eligibil un IMM care nu detine contract de furnizare a energiei electrice – cu vechimea de 12 luni- dar prezinta un audit energetic privind consumul estimat pentru urmatoarele 12 luni pentru investitia pe care o doreste.

Potrivit art.11 lit.b din Ghid existenta auditului energetic este una dintre cele doua variante acceptate.


11. Am dori sa stim daca o Intreprindere Individuala infiintata conform OUG 44/2008 este eligibila in a participa la programul de finantare ElectricUP?

Este permis accesul operatorilor economici care functioneaza conform prevederilor OUG 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu condiția ca acestea sa fie înregistrate la O.R.C.


12. Conteaza domeniul de activitate sau nu?

Conditia din Ghid care se refera la domeniile de activitate desfasurate, nu limiteaza la activitatea principala. Desigur, documentul de inregistrare la registrul comertului trebuie sa dovedeasca inscrierea corespunzatoare in codul CAEN asociat activitatii secundare pe care se fundamenteaza cererea.


13. Dacă, spre exemplu, o pensiune nu are contract de energie electrică, pentru că nu este curent în zona unde se află, aceasta poate să aplice la program? Cum se procedează cu auditul energetic în acest caz?

In indeplinirea conditiei de eligibilitate, la care se face referire, se vor aplica corespunzator prevederile art.11, alin b) teza a 2-a, coroborat cu art.21 din Ghid.


14. Se pot implementa, in cadrul aceleasi finantari, investitii in mai multe locatii?

Conform art.1 al.(2) din Ghid , prin programul de finantare Electric Up se acorda finantare „in suma maxima de 100.000 euro/ beneficiar”. Prin urmare, conditionarea vizeaza suma maxima finantata corelata cu solicitarea (o singura solicitare) unui singur beneficiar si nu punctele de lucru/locurile de consum ale acestuia.


15. Daca contractul de funizare a energiei electrice la punctul de lucru este incheiat si valabil de cateva zile pot sa acesez electric – up, in cazul ca da, trebuie sa fac un audit energetic industrial ( fiind vorba de un IMM, unde am utilaje) privind consumul estimat pe 12 luni consecutive (audit de tip proiectiv)?

In cazul existentei unui contract de furnizare a energiei electrice care a produs efecte pe o perioada mai mica de 12 luni, in conformitate cu art.11 lit.b din Ghid, solicitantul poate opta pentru prezentarea unui audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive.


16. Este o firma care are 2 puncte de lucru si doreste sa solicite finantare in cadrul programului Electric-up. Pentru calcularea consumului de energie trebui avut in vedere ambele puncte de lucru sau doar consumul pentru locul de implementare?

Potrivit art.11 lit.b din Ghid care reglementeaza una dintre conditiile de eligibilitate, consumul luat in calcul se raporteaza la locul de consum pentru care se solicita finantarea/implementarea. Totodata se vor avea in vedere limitele tehnice, financiare si legale prevazute la art.1) din Ghid.


17. Facturile de curent sunt emise pe numele proprietarului dar sunt platite de agentul economic. Este posibila aplicarea in aceste conditii, in care aplicantul nu este proprietarul cladirii unde se doreste investitia?

Va rugam sa consultati art.19 lit.e) din Ghid. De asemenea va rugam sa aveti in vedere art.11 lit.b teza a 2-a din Ghid, potrivit caruia solicitantul poate opta pentru prezentarea unui audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive.


18. Este posibil ca implementarea acetui proiect sa se realizeze pe 2 amplasamente diferite: sistemul de panouri fotovoltaice pe un amplasament aflat in proprietatea societatii noastre iar amplasarea statiei de incarcare rapida sa fie fie pe un teren luat in concesiune de la primaria locala.

Potrivit art.2 al.(2) din Ghid, scopul programului este abordarea unitara a producerii de energie din surse regenerabile si consumului, fie ca acesta se regaseste in consumul propriu si/sau in consumul statiei de reincarcare. Pachetul compact format din sistemul fotovoltatic si statia de reincarcare trebuie sa se regaseasca la locul de implementare identificabil prin punctul de consum precizat la art.11 lit.b.


19. Va rog ca in cadrul programului Electric Up sa permiteti si hotelurilor aflate in constructie sa aplice. Adica nu sunt inca intabulate, dar au autorizatie de construire.

Va rugam sa aveti in vedere prevederile art. 19, lit e), coroborat cu prevederile art. 22, alin.2) din Ghid.


20. Va rog sa-mi comunicati daca in cadrul acestui program sunt conditionat si de instalarea de panouri fotovoltaice. As putea aplica la acest program doar pentru o statie de reincarcare vehicule electrice (22 kW, 2 prize)?

Potrivit art.2 al.(1) din Ghid, programul finanteaza pachetul compact, format din sistemul de panouri fotovoltaice si statii de reincarcare, orice alta abordare fiind respinsa in conformitate cu prevederile art.13 al.(7) lit.d.


21. Societatea pe care o reprezint are un sediu social si un punct de lucru. Putem realiza / aplica la ElectricUp in vederea realizarii instalarii panourilor fotovoltaice la una din adrese cu un total generat de 10 kWp si la cealalta adresa 20 kWp? Mentionam ca daca este necesar la fiecare locatie am instala si cate o statie de incarcare vehicule electrice / hibride.

Conform art.1 al.(2) din Ghid, prin programul de finantare Electric Up se acorda finantare „in suma maxima de 100.000 euro/ beneficiar”.Prin urmare, conditionarea vizeaza suma maxima finantata corelata cu solicitarea (o singura solicitare) unui singur beneficiar si nu punctele de lucru/locurile de consum ale acestuia. Atat timp cat sunt indeplinite conditiile de eligibilitate si tehnice referitoare la locul de consum/implementare a proiectului; operatorul economic are libertatea de a alege varianta optima de montaj/amplasare care conduce la o performanta superioara a proiectului. De asemenea se vor avea in vedere prevederile art13 al.(7) lit.d.


22. Va rugam sa ne precizati care este valoarea maxima a ajutorului de minimis de care Beneficiarul a beneficiat in ultimii trei ani, pentru a putea accesa programul ElectricUp si sa beneficieze de 100.000 Euro?

Va rugam sa consultati art. 11, lit.h) si lit.i si lit.î) din Ghid si Schema de minimis.


23. Inscrierea in program se refera doar la crearea contului, sau sunt necesare si alti pasi.

Inscrierea in platforma se face conform instructiunilor de inscriere din Ghid si urmand pasii configurati in platforma.


24. Am incercat sa fac prescrierea in programul ELECTRIC UP prin intermediul aplicatiei granturi.imm.gov.ro. Nu functioneaza.

https://granturi.imm.gov.ro va rugam sa accesati aceasta adresa si sa urmati pasii specificati in platforma. Precizam faptul ca de la momentul sesizarii dvs. platforma a fost imbunatatita succesiv. Eventualele neconcordante intre platforma si ghid vor fi rezolvate pe masura identificarii lor de catre utilizatori.


25. Reprezint un instalator autorizat ANRE pentru montarea sistemelor fotovoltaice si am rugamintea sa imi comunicati cine poate face inscrierea cererilor in platforma informatica , beneficiarul (clientul meu) sau noi instalatorii? Sau trebuie sa ne facem amadoi cont si sa alegem documentele care trebuie semnate electronic?

Procedura de inregistrare pe platforma face distinctie intre utilizatorul platformei si solicitant (operator economic solicitant). Prin urmare, în secțiunea Utilizator (primul pas), se poate înregistra orice persoană fizică (instalatorul ales, reprezentant al firmei, consultant tehnic, etc), care deține un certificat de semnatura electronica. In cea de-a 2-a secțiune (pasul 2), utilizatorul înregistrat în etapa anterioară, are posibilitatea să înregistreze operatorul economic solicitant (unul sau mai mulți).


26. In acest moment noi avem un consum mic, dar dorim sa achizitionam mai multe echipamente consumatoare de energie si in plus vom avea consum cu statiile de incarcare. deci un consum mult mai mare decat in prezent. Asa dar incarcam doar consumul proiectiv?

Se vor aplica corespunzator prevederile art. 11 lit b) din Ghid potrivit caruia, solicitantul poate opta pentru prezentarea unui audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive.


27. In cadrul programului PVGIS SARAH ce date trebuie completate minim pentru a fi acceptat acest proiect de catre dvs.?

Conform informatiilor de subsol din Anexa 1 la Ghid – accesati adresa de internet indicata si urmati pasii configurati in aceasta platforma a carei interfata este suficient de accesibila utilizatorilor. Datele completate sunt specifice sistemului pe care va propuneti sa il instalati cu parcurgerea urmatoarelor secvente: 1) selectia corecta a locului de montaj 2) completarea capacitatii instalate a sistemului PV ce se doreste a fi montat (kWp) 3) bifarea optimizarii inclinatiei si azimutului 4) generarea raportului


28. Ordinul nr. 192 din 28.10.2020 al ANRE limiteaza sistemele fotovoltaice pentru prosumatori la 100 kWp dar conform ghidului, punctajul maxim este pentru sistemele de minim 120 kWp? Sau prin acest ghid se stimuleaza cei care sunt producatorii de energie si nu prosumatorii.

Reglementarea la care faceti referire, plafoneaza prosumatorii la 100 kW, nu la 100 kWp. Totodata trebuie sa aveti in vedere ca puterea nominală instalată însumată a invertorului/invertoarelor este limitata la maxim 100 kW si in consecinta, potentiala energie injectata in sistem. Coroborati toate aceste informatii cu datele rezultate din simulari succesive pentru diverse zone geografice din Romania, utilizand PVGIS SARAH, accesibil la adresa precizata in Anexa 1 la Ghid. In rapoartele generate, veti remarca atat nivelul pierderilor inregistrate in interiorul sistemului dar si cele aferente conditiilor exterioare de iradiere (Atentie! – in conditii de orientare optima a panourilor). In final este usor de observat ca, pentru a inregistra 100kW la invertor este necesara o putere instalata a sistemului de panouri fotovoltaice net superioara valorii de 100 kWp.


29. Se cere o anumita limita minima de consum a energiei electrice/an pentru inscrierea in program si intrunirea conditiilor de eligibilitate?

In ghid nu exista limite explicite pentru consum asa cum sunt cele pentru capacitatea instalata. Existenta unui nivel corelat al consumului cu productia este o cerinta implicita care deriva din prevederile Ghidului. Pentru a evita respingerea proiectelor depuse, solicitantii trebuie sa faca o dimensionare corecta a capacitatii instalate pornind de la consumul existent/estimat, tinand cont de prevederile Ghidului si Schemei de finantare, potrivit carora:
a. “Scopul programului de finantare il reprezinta […] producerea de energie electrica necesara consumului propriu […]”
b. “programul nu incurajeaza livrarea surplusului de energie in reteaua nationala de energie electrica, rezultat din utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice”
c. “Finantarea nerambursabila se acorda[…]” proiectelor care respecta conditia simultana de instalare a componentei de producere a energiei “sistem de panouri fotovoltaice minim 27kWp – maxim 100kWp” si a componentei de consum a energiei produse “statie de incarcare de minim 22kW” fara a neglija consumul propriu deja existent.
d. Solicitantul “detine un contract de furnizare a energiei electrice pentru punctul de consum unde solicita finantarea […] sau un audit energetic privind consumul estimat[…].”
e. Solicitantul depune raportul de audit energetic in care prezinta informatii tehnice pentru “validarea curbei de consum de energie electrica, a dimensionarii sistemului fotovoltaic, inclusiv proiectia productie/consum propriu”,
Prin urmare se retine ca, programul stabileste ca regula utilizarea energiei produse in consumul propriu si ca exceptie livrarea surplusului in SEN. Supradimensionarea sistemului de producere a energiei electrice in raport cu consumul propriu estimat (consum care urmeaza a fi inregistrat in perioada monitorizarii contractului de finantare), reprezinta un act de subminare a obiectivelor programului si va conduce la respingerea proiectului propus.


30. Proiectul tehnic trebuie să respecte toate condițiile din fisa de prezentare publicata pe site-ul ministerului și ce autorizare trebuie să detină firmele de consultanță care realizează proiectul tehnic?

Proiectul tehnic va respecta formatul publicat pe site-ul ministerului. În elaborarea si depunerea proiectului (documente si informatii specifice etapei de inscriere si proiect tehnic – specific etapei a doua), solicitantul are libertate deplină de a implica terțe persoane, care pot presta servicii de consultanță și management de proiect, pot realiza proiecte, pot executa lucrările de montaj.
Subliniem distincția care trebuie făcută între „consultanță” și „proiectare”, distincție identificabilă și în zona categoriilor de cheltuieli eligibile – art. 6 alin.(1) lit.c) și lit. d). Cooptarea sau nu, a unui consultat în demersul pe care Solicitantul îl face în depunerea proiectului în cadrul programului ”Electric Up” reprezintă opțiunea exclusivă a Solicitantului.
În Ghid, în Schema de finanțare și în toate clarificarile suplimentare publicate pe site-ul Autorității nu exista nicio condiționare în acest sens. Terțele persoane, a căror implicare în diversele etape ale programului (depunerea proiectului, implementarea contractului și monitorizarea acestuia) este condiționată prin Ghid, sunt:
a. Instalatorul ales (art. 7 alin.(1) lit.r)) – implicat în instalarea sistemului fotovoltaic (art.7 alin.(1) lit.r) și art. 11 lit.g), calcularea raportului de performanță (art.7 alin.(1) lit.z)), întocmirea documentației tehnice necesare instalării sistemului fotovoltaic și stațiilor de reîncarcare;
b. Auditor/manager energetic (art.7 alin.(1) lit.e) si f)) – implicat în realizarea auditurilor energetice în conformitate cu reglementarile aplicabile in vigoare.
De asemenea, persoanele mai sus precizate sunt implicate și în procesul de introducere a datelor prevăzute în Anexa 1 la Ghid.
Potrivit art.8 alin.(3) lit.d) din Ghid si art. 15 alin.(6) din Schema de minimis, sesiunea de depunere a proiectelor tehnice reprezintă o etapă care se desfășoară ulterior sesiunii de înscriere.
Proiectele tehnice vor fi întocmite de instalatori aleși atestați ANRE, specialiști a căror pregătire și etică profesională obligă la formularea unor propuneri tehnice eficiente din toate punctele de vedere. Autoritatea are obligația direcționării fondurilor către implementarea soluțiilor tehnice care promovează eficiența energetică. Montarea sistemelor neperformante, ineficiente energetic, nu servește scopului propus de programul ”Electric Up”, așa cum este acesta definit la art. 2 alin.(2) din Ghid și, prin urmare, finanțarea lor nu este justificată.
Reiteram atenționarea transmisa solicitanților, cu privire la dimensionarea corectă a sistemului propus, abordarea responsabilă și profesionistă a proiectului tehnic. Totodată, reamintim că orice încercare de a configura soluția tehnică direcționând către alte scopuri decât cel stabilit prin Ghidul de finanțare reprezintă un act de subminare a obiectivelor programului și conduce la respingerea proiectului propus.


31. In data de 11.02.2021 s-a publicat pe siteul Ministerului Economiei o fisa tehnica a proiectului Electric Up. Intrebarea este daca toti solicitantii trebuie sa completeze Fisa tehnica a proiectului sau aceasta fisa tehnica se va solicita punctual de la caz la caz in etapa de evaluare?

Potrivit art.8 alin.(3) lit.d) din Ghid si art. 15 alin.(6) din Schema de minimis, sesiunea de depunere a proiectelor tehnice reprezintă o etapă care se desfășoară ulterior sesiunii de înscriere.
Dosarul de validare, specificat la art.15 al.(5) din Schema de minimis si depus de solicitant in sesiunea de inscriere, va fi analizat de catre autoritate, urmand a fi selectat pentru participare la urmatoarea sesiune, daca indeplineste criteriile de eligibilitate stabilite in programul de finantare.
Dupa finalizarea primei etape de analiza, prin intermediul platformei, solicitantii respinsi vor primi comunicarea de respingere iar solicitantii acceptati vor primi solicitarea de depunere a proiectelor tehnice, acordand un interval de timp rezonabil pentru elaborarea si depunerea acestora in formatul solicitat de Autoritate.
In ambele sesiuni de analiza, autoritatea va clarifica toate aspectele neconforme/neconcludente ale informatiilor transmise de catre solicitanti, prin cereri explicite de clarificare adresate prin intermediul platformei.
In conformitate cu art.15 al.(6) din Ghid, listele cu proiectele acceptate si respinse, vor fi publicate de Autoritate pe pagina de internet, www.energie.gov.ro/old, dupa finalizarea intregului proces de analiza (proces care cuprinde cele doua etape mai sus precizate).


32. Daca am optat pentru un anumit instalator atestat ANRE cu care am intocmit documentatia si depus dosarul, este posibil sa aleg alt instalator atestat ANRE pentru, intocmire fisa tehnica, proiectare tehnica, instalare si furnizare echipamente?

Specialistii implicati in implementarea proiectului pot fi inlocuiti de alte persoane care indeplinesc aceleasi conditii de atestare / autorizare, conform Ghidului.


33. Referitor la fisa tehnica a proiectului, care urmeaza a fi completata pentru etapa urmatoare inscrierilor, va rugam sa clarificati care este relevanta curbelor zilnice de consum si productie si daca este obligatorie prezentarea pentru toate zilele din an sau pentru o zi aleatoriu aleasa?

In fisa proiectului este solicitata prezentarea unei curbe zilnice de consum/productie, care este in directa corelare cu specificul activitatii. Prezentarea unei curbe zilnice de consum (curba relevanta/medie) si a curbei zilnice de productie, ofera o imagine a corelarii estimarilor consumului cu productia sistemului propus, pe parcursul unei zile, in care se desfasoara un anumit tip de activitate.
Scopul programului Electric Up urmareste pe langa utilizarea surselor regenerabile si eficienta energetica. Elementele solicitate concura la definirea profilului solicitantului si din perspectiva componentei de eficienta energetica. Fisa proiectului impune o prezentare succinta a elementelor principale care au stat la baza solutiei tehnice propuse, la dimensionarea elementelor sistemului menit sa raspunda necesitatii de consum a solicitantului. Trebuie tinut cont de faptul ca, prin proiectul Electric Up, solicitantul dobandeste si calitatea de producator.
Raportarea consumului si productiei la durata unei zile, reprezinta transpunerea grafica a activitatii economice a solicitantului din perspectiva particularitatilor sale de consumator, respectiv, de producator, care utilizeaza o sursa de energie primara, al carei potential este influentat, in general, de un proces natural identificabil pe durata unei zile (24 de ore) – alternanta intre zi si noapte.
Dinamica utilizarii puterii instalate pe durata unei zile este corelata cu activitatea economica pentru care solicitantul a fost declarat eligibil, din perspectiva orientarii productiei catre consumul propriu, ca regula, si, ca exceptie, livrarea surplusului in SEN.
Fisa tehnica a proiectului ofera libertate deplina in alegerea prezentarii si modului de determinare a curbei relevante de consum/productie care contureaza profilul solicitantului – printr-o simpla reprezentare grafica ca modalitate succinta de transmitere a informatiilor tehnice. In cazul in care, apreciati ca activitatea economica a solicitantului (procese continue, ciclice, avand faze de incarcare diferite, etc), este insuficient reprezentata printr-o singura curba de consum/productie, aveti libertatea de a configura in acelasi grafic, sau in grafice distincte, curbele pe care le apreciati ca relevante.
Totodata va rugam sa remarcati ca, modul de prezentare solicitat este minimal, prin raportare la exigentele unui proiect tehnic, si are ca unic scop prezentarea informatiilor relevante necesare evaluarii, reducerea perioadei de evaluare a proiectelor tehnice, in general si a clarificarilor, in particular.
Autoritatea are obligația direcționării fondurilor către implementarea proiectelor tehnice care promovează eficiența energetică; componenta de eficienta energetica regasindu-se atat in informatiile solicitate la depunerea proiectului cat si in rapoartele de audit/progres elaborate pe durata celor cinci ani de monitorizare a investitiilor realizate.