8 martie 2022

”Electric UP” – Se suplimentează lista proiectelor acceptate spre finanțare

Aplicanții programului de finanțare ”ELECTRIC UP” sunt anunțați că lista proiectelor acceptate spre finanțare în prima sesiune a fost suplimentată. Lista poate fi consultată pe site-ul ministerului Energiei la adresa: https://energie.gov.ro/electricup/
Comunicarea cu toți operatorii economici înscriși în Program se va menține prin intermediul platformei informatice, urmând etapa de depunere a contestațiilor și etapa de contractare, conform prevederilor Ghidului de finanțare.
Toate informațiile cu impact în implementarea Programului sunt actualizate în timp util pe siteul ministerului Energiei, la energie.gov.ro/ElectricUp.
Prin programul de finanțare ”Electric UP” se acordă finanțare în sumă maximă de 100.000 euro pentru un beneficiar.