Eficiență Energetică

Informații referitoare la auditori și manageri energetici
Legislație
ESCo - Contracte de Performanță Energetică
Dezbateri finalizate

29.01.2024

Anunț raportare 2024

Declarația de consum total anual de energie și/sau chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie se transmit până la data de 30 iunie 2024. 

Urmează comunicări privind modalitatea de transmitere a rapoartelor de activitate.

Documentele anterior menționate se transmit până la lansarea unei platforme naționale de raportare pe adresa de email raportari.eficienta.energetica@energie.gov.ro.

Auditul energetic realizat pe întregul contur de consum energetic al unui operator economic se transmite, de asemenea, pe adresa de email raportari.eficienta.energetica@energie.gov.ro.


31.05.2023

Direcția Eficiență energetică – sprijin autorităților publice și părților interesate cheie în ceea ce privește punerea în aplicare a articolului 7 EED prin programul ENSMOVplus

Articolul 7 din Directiva privind eficiența energetică (DEE) solicită statelor membre să pună în aplicare o schemă de obligații în materie de eficiență energetică (EEOS) sau măsuri alternative pentru a atinge un obiectiv de economisire cumulativă a energiei pe o perioadă de obligație (în prezent 2021-2030).

ENSMOV Plus este un proiect european de trei ani al programului LIFE, lansat în decembrie 2022. Se bazează pe proiectul anterior ENSMOV pentru a oferi sprijin autorităților publice și părților interesate cheie în ceea ce privește punerea în aplicare a articolului 7 EED.

Activitățile și resursele dezvoltate de proiect vor acoperi întregul ciclu de politici, vor facilita schimbul de experiență și vor face cunoștințele și informațiile ușor de găsit și de utilizat. Proiectul va aborda atât probleme pe termen scurt, cât și cele concrete, precum și abordări strategice pe termen lung pentru îmbunătățirea eficienței politicilor de eficiență energetică. Provocările legate de îndeplinirea reformării din 2023 a EED și relația acesteia cu pachetul mai larg Fit-for-55 vor fi un punct cheie al proiectului.

Descarca documentul

13.04.2023

Consultate publică privind proiectul „Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă”

In prezent, un număr de 21 de companii beneficiază de această schemă care, subliniem, este un sprijin acordat beneficiarilor, ca urmare a economiilor de energie primară realizată prin funcționarea în cogenerare de înaltă eficiență, în vederea alimentării cu energie a consumatorilor existenți, la prețuri rezonabile și realizării de investiții noi în cogenerare și nicidecum un sprijin de salvare sau restructurare pentru eventuale companii aflate în dificultate.

Ministerul Energiei anunță lansarea spre consultare publică a documentului aferent Hotărârii de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență:

  • În conformitate cu art. 7 alin. (9) din H.G. nr. 1215/2009, cu modificările și completările ulterioare, societățile care au beneficiat de schema de sprijin pentru o perioadă de 11 ani, dar nu au putut accesa prelungirea schemei de sprijin, mai pot solicita accesarea prelungirii schemei de sprijin până cel târziu în data de 10 decembrie 2023 și doar în condițiile impuse de H.G. nr. 1215/2009.
  • De asemenea, sunt societăți care încă nu au beneficiat de prevederile art. 8 alin. (1) din H.G. nr. 1215/2009, accesând schema de sprijin mai târziu decât data la care s-a pus în aplicare – aprilie 2011. Și această categorie de producători poate solicita accesarea prelungirii schemei de sprijin până cel târziu în data de 10 decembrie 2023 și doar în condițiile impuse de H.G. nr. 1215/2009.
  • Perioada de consultare publică este de 10 zile calendaristice de la data publicării pe pagina electronica a Ministerului Energiei.

Persoanele sau entitățile interesate vor putea formula observații și propuneri, care vor fi transmise la adresa de e-mail: consultari.dee@energie.gov.ro.

 

25.11.2022

Raportul Național Eficiență Energetică electrocasnice 01.03.2021 – 01.03.2022

 

 

 


 

Parteneri in campania privind  promovarea eficientei energetice: protocoale de colaborare  in curs de implementare si obiective pe termen mediu

DATA: 29.09.2022

 

 


MESAJE VECHI

Anunț adresat companiilor interesate de PNRR, Pilonul I. Tranziția verde Componenta C6. Energie, R5 și I5 – colectarea de date

Informațiile solicitate în acest formular au caracter informativ. Sunt necesare Direcției Eficiență Energetică pentru elaborarea și adoptarea documentelor programatice necesare implementării reformelor și investițiilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul I. Tranzițiaverde Componenta C6. Energie, cu focus pe proiecte de eficiență energetică pentru industrie.

Pentru completarea formularului, vă rugăm descărcați fișierul PDF și completați-l în Acrobat Reader, finalizând trimiterea prin Submit/Trimite informații. Altenativ se poate trimite fișierele pe adresa consultari.dee@energie.gov.ro.

Celor interesați, le recomandăm ca pentru fiecare măsură de eficiență energetică propusă să se întocmească o fișă de proiect.

Termen pentru depuneri: 16.02.2022

 


14.06.2023

Anunț raportare 2023

Declarația de consum total anual de energie și/sau chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie se transmit până la data de 30 iunie 2023.

Raportarea anuală a activității a auditorilor persoane fizice, a auditorilor persoane juridice, a managerilor energetici și a SPSE se face până la data de 30 iunie 2023.

Documentele anterior menționate se transmit până la lansarea unei platforme naționale de raportare pe adresa de email raportari.eficienta.energetica@energie.gov.ro.

Auditul energetic realizat pe întregul contur de consum energetic al unui operator economic se transmite, de asemenea, pe adresa de email raportari.eficienta.energetica@energie.gov.ro.


Fișa de proiect – PNRR – I5, R5

Anunț: „CURSURI SESIUNEA III – cursuri pentru Auditori și Manageri Energetici organizat de Ministerul Energiei – Direcția Eficiență Energetică și Societatea Auditorilor și Managerilor Energetici din România (SAMER)”

Ministerul Energiei – Direcția Eficiență Energetică și Societatea Auditorilor și Managerilor Energetici din România (SAMER), în colaborare cu Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie (CPPI) Bușteni, inițiază un program de perfecționare adresat Auditorilor și Managerilor Energetici, structurat în sesiuni individuale, fiecare sesiune având tematici diferite. Absolvenții fiecărei sesiuni vor obține o diplomă și un număr de 0,5 credite, valabile în procesul de atestare/reatestare, autorizare/reautorizare a AE/ME/SPSE.
Vă invităm să participați la Sesiunea III – cursuri pentru Auditori și Manageri Energetici, care se va desfășura în perioada 06-07 Iunie 2022, la sediul CPPI Bușteni.
Regăsiți mai jos informații cu privire la înscriere și tematica sesiunii.

DESCARCA INVITATIA

 


 

Anunț adresat auditorilor energetici pentru industrie, managerilor energetici pentru industrie și localități și societăților prestatoare de servicii energetice

Stimați colaboratori,

Echipa Direcției Eficiență Energetică din cadrul Ministerului Energiei vă mulțumește pentru colaborarea din anul 2021 și vă dorește ca anul 2022 să vă aducă multă sănătate și o activitate profesională încununată de succes!

Cu această ocazie, în vederea structurării raportului anual de progres, la nivel guvernamental, în domeniul eficienței energetice, vă rugăm să ne sprijiniți prin transmiterea rapoartelor privind auditurile energetice / serviciile de management energetic elaborate în anul 2021, până la data de 30 aprilie 2022. Avem rugămintea să completați tabelele de raportare de la Secțiunea III, după caz.

Fluxul de “Adauga Manager Energetic” si ” Adauga Beneficiar Management Energetic” sunt functionale.

Fluxurile de “Adauga Auditor Energetic” si “Adauga Beneficiar Audit Energetic” sunt in mentenanta.

 


 

Anunț: „CURSURI SESIUNEA I – cursuri pentru Auditori și Manageri Energetici organizat de Ministerul Energiei – Direcția Eficiență Energetică și Societatea Auditorilor și Managerilor Energetici din România (SAMER)”

Ministerul Energiei – Direcția Eficiență Energetică și Societatea Auditorilor și Managerilor Energetici din România (SAMER), în colaborare cu Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie (CPPI) Bușteni, inițiază un program de perfecționare adresat Auditorilor și Managerilor Energetici, structurat în sesiuni individuale, fiecare sesiune având tematici diferite. Absolvenții fiecărei sesiuni vor obține o diplomă și un număr de 0,5 credite, valabile în procesul de atestare/reatestare, autorizare/reautorizare a AE/ME/SPSE.
Vă invităm să participați la Sesiunea I – cursuri pentru Auditori și Manageri Energetici, care se va desfășura în perioada 7-8 octombrie 2021, la sediul CPPI Bușteni.
Regăsiți mai jos informații cu privire la înscriere și tematica sesiunii.

DESCARCA INVITATIA

 


 

Lansare

Portal 𝐄𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 𝐄𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐒𝐌𝐄, dedicat companiilor mici și mijlocii din România!

Portalul este dezvoltat in cadrul proiectului H2020 GEAR@SME – Energy Saving Together si ofera sprijin IMM-urilor pentru ca acestea sa devina impreuna mai eficiente din punct de vedere energetic.

La adresa de mai jos puteți accesa portalul si profita de beneficiile oferite.

👉 www.energyefficientsme.eu

 


Curs: „Manageri energetici pentru localități”

Scopul cursului este pregătirea cursanţilor în domeniul managementului energetic urban și rural, in vederea atestarii managerilor energetici care asigură managementul energetic pentru localitati (cu peste 20.000 locuitori), denumiţi manageri energetici pentru localităţi (conform Regulamentului de atestare manageri, publicat in MO nr.25/13.01.2015 partea I bis, aprobat prin Decizia nr. 2794/201 din MO nr.25/13.01.2015 partea I).
Specializarea Manager energetic pentru localități este prevăzută în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (R.N.C.I.S.) având codul L120220010.
Ocupaţii posibile în urma absolvirii conform COR: Manager energetic pentru localități – conform obligațiilor legii 121/2014 cu completările din legea 160/2016 pentru toate localitățile din România care au peste 20.000 de locuitori.
Programul va începe în luna februarie 2022 și se va desfășura în sistem on-line.

Programe postuniversitare | UTC-N (utcluj.ro)

 

I. Cadrul legal

1. Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare
2. Ordonanţa de urgenţă nr. 184/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică
3. Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici pentru industrie
4. Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici și a societăților prestatoare de servicii energetice
5. Ordinul privind tarifele de Autorizare / Atestare pentru Auditori / Manageri Energetici.

 

 

II. Informații referitoare la auditori și manageri energetici:

1. Liste auditori energetici autorizați:
Auditori Energetici – Persoane Fizice – 2023
Auditori Energetici – Persoane Juridice – 2023

2. Liste manageri energetici atestați:
Manageri Energetici pentru Industrie – 2023
Manageri Energetici pentru Localitati – 2023

3. Lista Societăți Prestatoare de Servicii Energetice atestate:
Societăți Prestatoare de Servicii Energetice – 2023

4. Autorizarea si reautorizarea auditorilor energetici, cât și pentru atestarea și reatestarea managerilor energetici precum și a societăților prestatoare de servicii energetice.

Conform Legii 121/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, autorizarea persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate sau a persoanelor juridice care efectuează audituri energetice industriale sau de procese de consum energetic din categoriile electroenergetic, termoenergetic sau complex, cat si atestarea managerilor energetici pentru industrie, a managerilor energetici pentru localităţi şi atestarea societăţilor prestatoare de servicii energetice se realizează de către Ministerul Energiei, cu suportul logistic al Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie – Buşteni.

Regulamentele pentru autorizarea si atestarea auditorilor, managerilor energetici cat si a societatilor prestatoare de servicii energetice pot fi consultate pe site-ul nostru, la rubrica “Cadrul legal”.

Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie – Buşteni

Pentru pregatirea si depunerea dosarelor pentru autorizarea/ reautorizarea auditorilor energetici cât și pentru atestarea/ reatestarea managerilor energetici și a societăților prestatoare de servicii energetice, vă rugăm să vă adresați Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie (CPPI) Bușteni.

 

III. Formulare descărcabile

Auditori energetici persoane juridice și PFA:

[În editare] Sablon Raportare PJ și PFA audituri 2022
Formular Apreciere Audituri | actualizat

Manageri energetici PFA si societati prestatoare de servicii energetice:

Sablon Raportare SPSE și PFA 2022
Formular Apreciere SPSE/PFA | actualizat

Manager energetic angajat pe baza de C.I.M:
Formular Apreciere Management Energetic

Va rugam sa salvati fisierul pe computer, apoi il deschideti cu Adobe Reader si dupa completare va rugam sa dati click pe Trimite Formular/Submit Form

 

IV. Cursuri de Pregatire Profesionala in Energie:

– Curs de specialitate in management/audit energetic pentru industrie si localitati din Oradea

– Curs de specialitate in management energetic pentru industrie din Cluj Napoca

– SMEmPowerEfficiency – Un cadru holistic pentru consolidarea capacității IMM-urilor de a-și spori eficiența energetică.

– Gear@SME generează acțiuni eficiente și rezultate energetice la întreprinderile mici și mijlocii

– Curs „Autobuze diesel și autobuze electrice în contextul tranziției spre transportul electric”

Eveniment ENSMOV – Constituirea si implementarea Fondului National pentru Eficienta Energetica:

Prezentare eveniment 25.05.2021

ENSIMOV presentation by eON

Urban Energy Management in Romania by SAMER

ENSMOV presentation by IDAE Spain

– Curs de specialitate in management energetic pentru industrie din Iasi

In atentia Centrelor Universitare si a furnizorilor de formare profesionala:
In contextul atestarii/ autorizarii categoriilor profesionale auditori/ manageri energetici, Ministerul Energiei publica lista orientativa a cursurilor de specialitate in domeniul energetic, pe pagina dedicata eficientei energetice.
Specializarile aferente cursurilor pot fi consultate la Sectiunea – Cadrul Legal, art. 5 din Regulamentele pentru autorizarea/ atestarea auditorilor/ managerilor energetici.
Avem rugamintea sa ne transmiteti o prezentare sintetica a cursurilor la adresa de email secretariatdee@energie.gov.ro.

 

V. Programe de finantare:

 

 


In atentia auditorilor energetici clasele I si II cat si a managerilor energetici si a societatilor prestatoare de servicii energetice a caror autorizare/atestare a expirat incepand cu anul 2020.

In vederea consolidarii activitatii de reautorizare a auditorilor energetici cat si pentru reatestarea managerilor energetici si a societatilor prestatoare de servicii energetice, va solicitam sa depuneti documentatia necesara pentru prelungire pana la data de 31 august 2021.
Ulterior acestei date, cererea de prelungire a valabilitatii autorizatiei/ atestatului va fi prezentată cu minim 45 zile anterior datei de expirare a valabilităţii acesteia/ acestuia, conform regulamentelor de autorizare/ atestare.

 

 


 

In atentia operatorilor economici:

Obligaţiile de raportare și a termenelor prevăzute în Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică

Reiteram faptul ca, in vederea respectării obligaţiilor de raportare și a termenelor prevăzute în Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorii economici au obligatia de a transmite Direcției Eficiență Energetică din cadrul Ministerului Energiei, la adresa secretariatdee@energie.gov.ro, următoarele documente:

• Declarațiile de consum total anual de energie și chestionarele de analiză energetică a consumatorilor de energie ale operatorilor economici care folosesc o cantitate de energie mai mare de 1.000 tep/an se transmit până la data de 30 Iunie 2021, conform art. 9 alin. (4) din Legea 121/2014; acestea vor cuprinde datele corespunzătoare anului 2020;

• Declarațiile de consum total anual de energie ale operatorilor economici care folosesc o cantitate de energie mai mica de 1.000 tep/an se transmit până la data de 30 Iunie 2021, conform art. 9 alin. (7) din Legea 121/2014; acestea vor cuprinde datele corespunzătoare anului 2020;

• Programele de îmbunătățire a eficienței energetice întocmite de operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1.000 tep/an se transmit Ministerului Energiei până la data de 30 septembrie a anului în care au fost elaborate, conform art, 9 alin. (3) din Legea 121/2014;

• Programele de îmbunătățire a eficienței energetice întocmite de autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 5.000 de locuitori se transmit Ministerului Energiei până la data de 30 septembrie a anului în care au fost elaborate, conform art. 9 alin. (22) din Legea 121/2014.

Documente necesare:

Anexa 1
Anexa 2 si 3
Declarația operatorului economic
Instrucțiuni de completare machete

 

 


 

Rapoarte descărcabile


Rapoarte privind progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor naţionale de eficienţă energetică:

Raport eficiența energetică 2020

În curs de actualizare Raport eficiența energetică 2021