Editare 23.09.2022

Actualizare importantă a termenului de depunere a ATR

În scopul coordonării ordinelor de ministru privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA prin Programul de finanțare „Electric Up” cu legislația secundară promovată de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei – A.N.R.E. pentru aprobarea procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor, care a suferit multiple modificări începând cu prevederile Ordinului A.N.R.E. nr. 69 din 15 aprilie 2020 , modificate de Ordinul A.N.R.E. nr. 192 din 28 octombrie 2020 , modificate de Ordinul A.N.R.E. nr. 15 din 10 martie 2021 , modificate de Ordinul A.N.R.E. nr. 19 din 2 martie 2022  și ulterior modificate prin Ordinul A.N.R.E. nr. 104 din 3 august 2022, Direcția Eficiență Energetică din Ministerul Energiei a inițiat modificarea ghidului de finanțare și a schemei de ajutor de minimis:

Ordinul Ministrului Energiei nr. 949/2022

Astfel, beneficiarii pot încărca ATR-ul până la data de 11.11.2022.

Modificare importantă a Ordinului ANRE nr. 19/2022

Art. 41 ^1   (1) În cazul prosumatorilor care accesează programe de finanţare privind instalarea de centrale electrice pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile şi pentru care, conform dispoziţiilor actelor normative specifice programelor de finanţare respective, este necesar ca operatorul de distribuţie să emită avizul tehnic de racordare înainte de realizarea instalaţiei de producere a energiei electrice, racordarea se realizează în conformitate cu prevederile art. 6-23, cu parcurgerea etapelor de racordare prevăzute la art. 5, după caz. (2) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1), prosumatorul aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) transmite la operatorul de distribuţie cererea de racordare a locului de consum şi de producere, conform modelului din anexa nr. 4, însoţită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia.

Ultimele proiecte sunt semnate săptămâna aceasta. Trei întrebări care se repetă frecvent!

Stațiile de încărcare furnizează curent în mod gratuit?

 

Situația 1

Beneficiarul produce 10.000 kWh lunar, consumă 5.000 kWh. Nu are consum suficient intern. Are obligația de furniza curent gratuit în stațiile de încărcare cel puțin a 5.000 kWh, probabil mai mult vară, mai puțin iarna.

Situația 2

Beneficiarul produce 10.000 kWh lunar, consumă 10.000 kWh. Nu are obligație de furniza curent gratuit în stațiile de încărcare, deoarece tot ce produce se consumă intern. În anumite luni de vară este posibil să fie necesar să furnizeze gratuit mici cantități de energie, în funcție de situația de consum, dar se ține cont de o balanță anuală de consum/producție.

Situația 3

Beneficiarul produce 10.000 kWh lunar, consumă 300.000 kWh. Nu are obligație de furniza curent gratuit în stațiile de încărcare. Este cea mai eficientă folosire a finanțării, pentru că societatea utilizează la maxim producția de energie verde în beneficiul propriu.

 

Care este suma maximă pe care o pot deconta?

Ipoteză: Sunt beneficiar și am de instalat conform proiectului tehnic 50 kWp având aprobat maxim 487.250 lei pentru aceasta. Autoritatea a impus anumite limite care limitează decontarea: Punctul 1 > maxim 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului (cheltuieli de consultanță și management de proiect) Punctul 2 > maxim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului (cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare) Punctul 3 > maxim 4,8725 lei/kWp (conform art. 5 alin. (3) din contract), pentru cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice: invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ. Punctul 4 > maxim 30% decontare din valoarea sistemului de stocare.
Suma maximă decontată este 487.250 lei, dar va respecta toate limitele de mai sus și va fi calculată în baza devizului final:
  • pentru sistemul descris la punctul se poate ajunge deci la o decontare de 243.625 lei,
la care se adaugă, de exemplu, sumele decontate:
  • pentru stocare 3.000 lei (30% din 10.000 lei – punctul 4),
  • pentru stația de încărcare (50.000 lei),
  • pentru informare (1.000 lei),
precum și
  • 20.833,75 lei pentru punctul 1 și cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare, cu respectarea condiției de la punctul 2.
Prin urmare suma decontată la final va fi de 348.221,25 lei.  

Cum voi configura cele 3 oferte pentru a pregăti decontul?

Orice beneficiar poate finaliza colectarea celor 3 oferte. Ipotetic vorbind, dacă soluția tehnică inițială nu mai este disponibilă pe piață, iar acum există panouri fotovoltaice noi, mai eficiente, se vor introduce cele 3 oferte pe coloane diferite, în tabelul excel furnizat în perioada de evaluare, care va fi modificat astfel încât să avem o coloană cu condițiile minimale din ghid, o coloană cu propunerea tehnică inițială (indisponibilă), iar apoi 3 coloane corespunzând fiecare unei configurații. Se va motiva alegerea făcută, cu indicare motivelor beneficiu-cost, având grijă să nu depășim sumele configurației inițiale, cu respectarea valorilor agregate din formularul de depunere. ATR-ul va fi oglinda sistemului și va confirma cele din proiectul tehnic, fișa tehnică și din devizul final. Nu se poate renunța la cofinanțare, stocare sau orice altă componentă angajată în faza de depunere.