DEZBATERE PUBLICĂ A GHIDULUI SPECIFIC – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FINANȚĂRII DIN FONDUL PENTRU MODERNIZARE – Sprijinirea investiţiilor în cogenerarea de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizate – Apel de proiecte necompetitiv pentru sprijinirea investiţiilor în cogenerarea de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizate