Connecting Europe Facility

Comunicat privind lansarea unui apel pentru depunerea aplicaţiilor în vederea obţinerii de asistenţă financiară din partea Uniunii pentru proiectele de interes comun din sectorul energiei prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility – CEF – Energie)

08.06.2022

Program de asistenţă financiară nerambursabilă prin Mecanismul pentru Interconectarea Europe – Connecting Europe Facility – CEF – Energie

Noul program de asistenţă financiară nerambursabilă prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility – CEF – Energie) oferă un cadru favorabil pentru a sprijini cooperarea transfrontalieră în domeniul energiei regenerabile și introduce conceptul de proiecte transfrontaliere de energie regenerabilă, în acord cu prevederile stipulate în Regulamentul  (UE) nr. 2021/1153 al Parlamentului European şi al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Mecanismului pentru interconectarea Europei și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 (denumit, în continuare, Regulamentul (UE) nr. 2021/1153).

Aceste proiecte trebuie să aibă statutul de proiect transfrontalier în domeniul energiei din surse regenerabile (statutul CB RES) și, în acest sens, promotorii proiectelor trebuie să prezintă Comisiei Europene o aplicație/cerere prin care proiectul să fie selectat ca proiect transfrontalier în domeniul energiei din surse regenerabile. Aplicația cuprinde informații relevante pentru a permite Comisiei Europene să evalueze proiectul pe baza criteriilor stabilite la punctele 2 și 3 din Anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 2021/1153, în conformitate cu metodologiile menționate la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1153.

În acest sens, Agenţia Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency – CINEA) din cadrul Comisiei Europene a lansat la data de 04 martie 2022 primul apel pentru a obține statutul de proiect transfrontalier în domeniul energiei de energie regenerabilă  și, prin urmare, să fie introdus pe lista de proiecte eligibile pentru finanțare din CEF – energie.

Promotorii proiectelor candidat pentru statutul CB RES pot participa la apel prin depunerea unei cereri/aplicați prin EU SURVEY până la data de 10 mai 2022.

Informații suplimentare pot fi găsite pe site-ul CINEA:

https://cinea.ec.europa.eu/connecting-europe-facility/new-energy-infrastructure-connecting-europe-facility/cross-border-renewable-energy-projects-cef-energy-new/call-cross-border-renewable-energy-cb-res-projects-application-process-cb-res-status_en