4 iulie 2024

Concurs pe post – etapa de selecție, în data de 07.08.2024 (proba scrisă) și în termenul legal interviul, în vederea ocupării unei funcţii publice generale de consilier grad profesional debutant din cadrul Direcției Servicii Interne – Serviciul Achiziții Publice și Investiții – Compartimentul Investiții, Patrimoniu și Terenuri