7 august 2023

Concurs pe post – etapa de selecție a proiectului-pilot, în data de 20.09.2023 (proba scrisă) și în termenul legal interviul, în vederea ocupării unei funcţii publice generale de consilier grad profesional debutant, din cadrul Direcției Generale Piețe de Electricitate și Gaze Naturale, Eficiență și Riscuri, Direcția Energie Electrică – Serviciul Energie Electrică și Autorizări.