7 august 2023

Concurs pe post – etapa de selecție a proiectului-pilot, în data de 19.09.2023 (proba scrisă) și în termenul legal interviul, în vederea ocupării unei funcţii publice generale de consilier grad profesional debutant, din cadrul Direcției Generale Investiții, Achiziții Publice și Servicii Interne – Direcția Logistică, IT, Arhivă și Registratură.