27 aprilie 2023

Concurs organizat în data de 22.05.2023 (proba scrisă) și în termenul legal interviul, în vederea ocupării pe durată nedeterminată a două posturi vacante aferente funcției contractuale de execuție de șofer I din cadrul Direcției Generale Investiții, Achiziții Publice și Servicii Interne – Direcția Logistică, IT, Arhivă și Registratură