6 martie 2024

Concurs organizat în data de 08.04.2024 (proba scrisă) și în termenul legal interviul, în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant corespunzător funcției publice de conducere de șef serviciu gr. II la Serviciul Contencios din cadrul Direcției Generale Juridice și Relații Instituționale