8 iulie 2024

Concurs organizat în data de 01.08.2024 (proba scrisă) și în termenul legal interviul, în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant aferent funcției contractuale de execuție de îngrijitor din cadrul Direcției Servicii Interne – Serviciul Achiziții Publice și Investiții – Compartimentul Administrativ