27 iulie 2021

Concurs de recrutare organizat în data de 27.08.2021 – proba scrisă și în termenul legal interviul, în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant corespunzător funcției publice de conducere de șef serviciu gr. II la Serviciul Inspecție din cadrul Direcției Antifraudă, Integritate și Inspecție.