19 iulie 2022

Concurs de recrutare organizat în data de 19.08.2022 – proba scrisă și în termenul legal interviul, în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant corespunzător unei funcții publice de execuție din cadrul Direcției Generale Buget, Financiar – Contabilitate